Ulcerøs colitt er en tarmsykdom som kan gi hudforandringer, øyenforandringer, leddproblemer og gallegangsproblemer. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)
Ulcerøs colitt er en tarmsykdom som kan gi hudforandringer, øyenforandringer, leddproblemer og gallegangsproblemer. (Foto: Shutterstock / NTB scanpix)

Menn med ulcerøs colitt dør ikke oftere av kreft

Likevel gir tarmsykdommen litt høyere kreftrisiko sammenliknet med kvinner med samme sykdom, menn med Crohns og friske personer.

Ulcerøs colitt er en kronisk, betennelseslignende sykdom som angriper tykktarmen og endetarmen, og som ofte rammer relativt unge personer. Symptomene er hyppig, løs avføring, som ofte inneholder blod og slim.

– Ulcerøs colitt og Crohns sykdom fører til plager for pasientene, men ikke forhøyet dødelighet, slår Øistein Hovde fast i sitt doktorgradsarbeid. Han er til daglig seksjonsoverlege ved Sykehuset Innlandet, Gjøvik og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo.

Han har forsket på temaet dødelighet og kreftutvikling hos pasienter med tarmsykdommene ulcerøs colitt og Crohns sykdom.

I tillegg til smerter i mage og tarm får en stor andel pasienter med tarmsykdommen symptomer fra organer også utenfor tarmen. Dette kan være hudforandringer, øyenforandringer og leddproblemer.

– Rundt en tredel av pasientene har i perioder følelsen av utmattethet og fatigue. Vi vet ikke årsaken til dette, men det kan forekomme selv om tarmen ser helt ypperlig ut, og alt skulle være bra – likevel er sofaen det beste stedet å oppholde seg.

Gir forandringer i gallegangen

Et overraskende funn i studien er at det er tre ganger så mange både i gruppen med ulcerøs colitt og Crohns sykdom som har gallegangsforandringer sammenlignet med det som var kjent fra før. Galleganger er veier som leder galle fra leveren til tolvfingertarmen.

– Pasienter med disse sykdommene er utsatt for å få forsnevringer i gallegangene og funnene viser at forekomsten er større enn det vi trodde på forhånd, forteller Hovde.

Forsnevringer i gallegangene er betennelser i veggene i disse gangene som av og til behøver behandling, enten med medisiner eller med kirurgi.

– Vi vet at slike forandringer i gallegangene er forbundet med en forhøyet risiko for kreft i galleveiene; derfor har vi spesielle oppfølgingsrutiner for disse pasientene.

I doktorgradsarbeidet har Hovde sett på om det er økt dødelighet hos pasienter med disse sykdommene, om det er forskjeller i dødsårsaker, og om pasientgruppen har lik eller ulik tendens til å få kreftsykdommer sammenlignet med friske kontrollpersoner.

Tjue år med forskning

Hovde har brukt den såkalte IBSEN-studien, der norske forskere har fulgt 756 pasienter med kronisk inflammatoriske tarmsykdommer i over tjue år. Pasientene var fra Aust-Agder, Telemark, Oslo og Østfold.

– Vi hadde en kontrollgruppe med personer av samme kjønn og alder fra de fylkene som pasientene bodde i, som også ble fulgt i 20 år. I tillegg har vi brukt data fra Dødsregisteret og Kreftregisteret sammen med opplysninger fra sykehusjournaler. 

Hovde har jobbet med disse pasientgruppene i en årrekke.

– Tematikken for doktorarbeidet var naturlig da jeg har hatt stor interesse av både diagnostikk, behandling og prognose for pasienter med ulcerøs colitt og Crohns sykdom. Det er også viktig for pasienter, pårørende og behandlere å vite mest mulig om hva pasientene, som ofte er relativt unge når de får diagnosen, kan forvente seg når de skal leve med sykdommen, sier Hovde.

Doktorgradsstipendiaten brenner for fagfeltet og fortsetter derfor forskningen.

– Jeg ønsker å gå videre med forskning på disse relativt hyppige sykdommene, og vi starter opp en stor norsk undersøkelse, IBSEN III, der målet er å få mer kunnskap om både diagnostikk og behandling. Vi er allerede i gang med et spennende samarbeid med NTNU i Gjøvik når det gjelder diagnostikk av tilstander i tykktarmen, sier Hovde. 

– Vi håper også å kunne delta i et europeisk forskningsprosjekt om en tilstand som kalles mikroskopisk colitt. I tillegg håper jeg å kunne ta del i det spennende forskningsarbeidet som pågår på Gjøvik rundt overvektsproblematikk, sier Hovde.

Referanse:

Øistein Hovde: Clinical outcome of inflammatory bowel disease with special emphasis on mortality and cancer development. Doktorgradsavhandling ved Universitetet i Oslo. 2016. Sammendrag

Powered by Labrador CMS