Bakterie florerer på kyllinggårder

Campylobacter er bakterien som hyppigst forårsaker alvorlig mage- og tarm infeksjon. Nå viser en ny undersøkelse at bakterien er overraskende utbredt på norske kyllinggårder.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Campylobacter er den bakterien som hyppigst forårsaker alvorlig mage- og tarm infeksjon, både i Norge og i mange andre land. Antall sykdomstilfeller øker for hvert år.

Nå viser det seg at forekomsten av Campylobacter-bakterier er utbredt på norske kyllinggårder og i elver og vann i områdene rundt gårdene.

- Statistikken forteller at om lag 1200 mennesker blir smittet av Campylobacter-bakterier hvert år i Norge, men sannsynligvis er dette bare toppen av isfjellet, sier Gro Johnsen.

Hun har forsket på Campylobacter og disputerte nylig for doktorgraden ved Norges veterinærhøgskole (NVH).

Konsum av fjørfeprodukter, som for eksempel fersk kyllingfilet, regnes som en risikofaktor for å bli smittet.

- Campylobacter-bakteriene dør vanligvis under matlagingen, men kan lett spres til grønnsaker og andre matvarer hvis man ikke har god nok hygiene på kjøkkenet og bruker atskilte skjærefjøler og kniver for ulike typer matvarer, sier Johnsen.

Overraskende funn

"Gro Johnsen"
"Gro Johnsen"

Johnsen har undersøkt smitteveier for Campylobacter-bakterien, både fra det ytre miljø til levende slaktekylling på gård, og kryss-smitte på slakteri.

Hun fant utbredt forekomst av Campylobacter på gårdsplassene, og at forurenset drikkevann og mangelfulle hygieniske rutiner på gården forårsaket smitte av kyllingen.

- Ett overraskende funn var den massive tilstedeværelsen av Campylobacter i overflatevann i områdene rundt kyllinggårdene, sier Johnsen.

- Det er kjent at bakterien kan finnes i vann, men at den er så vanlig er bekymringsfullt både for folk og husdyr.

Johnsen fant også at slakting av slaktekylling med Campylobacter i tarmen forårsaket en betydelig forurensing av skrottene og miljøet i slakteriet, inkludert luften.

På gårder med fjørfe er gode hygieniske barrierer og rent, desinfisert drikkevann viktig for å hindre at dyrene blir smittet.

Ved slakting av smittet fjørfe må tiltak settes inn på slakteriet for å redusere smitte til rene skrotter, til dem som arbeider i slakteriet og for å hindre at smittede produkter kommer ut på markedet.

Powered by Labrador CMS