Studenter ved daværende Høgskolen i Lillehammer svarte på spørsmål om frafall, sosiale aktiviteter og forpliktelsen de følte for studiet de tok. Her fra studiestart ved Høgskolen i Innlandet. (Foto: Håkon Boye Bergum)
Studenter ved daværende Høgskolen i Lillehammer svarte på spørsmål om frafall, sosiale aktiviteter og forpliktelsen de følte for studiet de tok. Her fra studiestart ved Høgskolen i Innlandet. (Foto: Håkon Boye Bergum)

Fadderuka har liten effekt mot frafall

Derimot har det mye å si at studentene har god kontakt med fagansatte, ifølge ny studie.

Fadderuka og andre sosiale tiltak reduserer ikke sannsynligheten for at studentene slutter, viser en ny studie fra Høgskolen i Innlandet (INN).

Studentenes egne mål har mye mer å si.

Forskerne har sett på betydningen av sosial tilhørighet og målbevissthet for frafall i høyere utdanning.

– Resultatene våre viser at hverken deltakelse på fadderuka eller i hvilken grad de føler seg sosialt integrert med andre medstudenter, påvirker sannsynligheten for å falle fra første påbegynte studie, sier Erik Haugom. Han er førsteamanuensis ved INN og en av forskerne bak studien.

Studien viser derimot en sterk sammenheng mellom frafall og studentenes evne til å sette seg langsiktige målsetninger, og i hvilken grad de føler forpliktelse til å nå dem.

– Målbevisste personer har betydelig lavere sannsynlighet for å falle fra, sier Haugom.

Trivsel med studiested og studieprogresjon også viktig

Det er en kjent utfordring for høyskoler og universiteter at studenter ikke fullfører sin påbegynte utdanning.

Denne studien er basert på en spørreundersøkelse gjennomført i 2016, med svar fra drøyt 1000 tidligere studenter ved daværende Høgskolen i Lillehammer - nå del av Høgskolen i Innlandet.

Forskerne undersøkte hvilke faktorer som spilte inn for frafall, som sosial deltakelse og studentenes egen forpliktelse til studiene.

Spørreundersøkelsen tar for seg det frivillige frafallet. Den inkluderer ikke studenter som har sluttet på grunn av regelbrudd eller for dårlige faglige prestasjoner.

Forskerne ble overrasket da de så at studenter som deltok på fadderuka faktisk hadde større sannsynlighet for å avbryte studiet senere.

Funnene viser også at økt trivsel ved studiestedet, i dette tilfellet Lillehammer, gjør det mindre sannsynlig at studentene slutter. De som kommer seg gjennom hele det første studieåret har også markant lavere frafall.

Størst frafall hos bachelorstudenter

Studien viser også at studenter ved årsstudium sjeldnere faller fra enn bachelor- og masterstudenter.

– I 2017 ble finansieringssystemet for offentlige høgskoler og universiteter endret. Frem til endringen har finansieringssystemet i hovedsak gitt insentiver til å få studentene til å fullføre et studieår, og ikke nødvendigvis fullføre påbegynt grad.

– Fra og med 2017 ble utdanningsinstitusjonene i større grad belønnet for å få studenter til å fullføre graden de har startet på, noe som kan ha innvirkning på gjennomstrømningen, sier Haugom.

Sosiale aktiviteter hjelper ikke

Fadderukene arrangeres ved høyskoler og universiteter i hele Norge. Målet er at studenten tidlig blir kjent med sine medstudenter.

Denne studien viser at slike sosiale aktiviteter i seg selv ikke reduserer sannsynligheten for å falle fra høyere utdanning.

– Det er viktig å merke seg at denne studien ble gjennomført på studenter før oppstartsopplegget ved høgskolen ble revidert. Fra høsten 2015 har Høgskolen i Innlandet satset på et bedre faglig innhold med mindre alkohol og festing ved studiestart.

– Vi kan derfor ikke utelukke at effekten fra sosial tilhørighet ville sett annerledes ut dersom vi gjentok undersøkelsen med studenter som har deltatt på det reviderte oppstartsopplegget, sier Haugom.

Fagansatte spiller en viktig rolle

Det viser seg også at de fagansatte spiller en viktig rolle. Studien viser nemlig at god sosial integrasjon mellom faglig ansatte og studenter kan gi mindre fare for frafall.

– Studenter og fagansatte har flere sosiale møteplasser der de kan kommunisere, også om ikke-faglige tema. Quiz-kvelder og felles forskning mellom studenter og ansatte er eksempler på samarbeid som kan ha innvirke på frafallet, tror Haugom.

– Vi ønsker rett student til rett studium

Prorektor for utdanning, Stine Grønvold, sier at Høgskolen i Innlandet jobber aktivt for å forhindre frafall, både før og etter at studentene har takket ja til studieplass.

– Det er mange grunner til at studenter ikke fullfører sin utdanning. Vi har en bred tilnærming i vårt arbeid med å hindre frafall i høyere utdanning. Vi ønsker rett student til rett studium. Dette betyr at vi må gjøre et grundig arbeid når vi omtaler studiene våre. Når så studentene har kommet til oss, er vi opptatte av å skape gode læringsmiljø der studentene blir sett og hvor de raskt blir inkludert i et akademisk fellesskap.

Referanse:

Aurlien, I., Bjønsrud K.M., Haugom, E. og Thrane, C. : Sosial tilhørighets og målbevissthets betydning for frafall i høyere utdanning. Uniped (publiseres i 2019)

Powered by Labrador CMS