Hvordan lykkes vi med sammenslåinger?

Kommuner, politidistrikter og universiteter og høyskoler skal slås sammen den nærmeste tiden. Hvordan skal man få dette til? Se video med NHH-professor Inger Stensaker. 

En økonom forklarer

En økonom forklarer er en spalte der forskere fra Norges Handelshøyskole svarer på hverdagslige, interessante og viktige spørsmål om økonomi.

Forskning viser at 75 prosent av alle fusjoner og oppkjøp i næringslivet ikke lykkes. Hvordan skal det gå når vi nå står overfor en rekke sammenslåinger i offentlig sektor?

Professor Inger Stensaker ved institutt for strategi og ledelse på NHH har i en årrekke forsket på fusjonsprosesser i næringslivet.

I denne videoen peker hun på tre kritiske faktorer som avgjør om man vil lykkes med sammenslåingene i offentlig sektor.

Powered by Labrador CMS