Åtte prosent av nordmenn er arbeidsnarkomane

Flere hundre tusen nordmenn jobber så mye at det går ut over helsen. Unge, småbarnsforeldre er mest utsatt.

Publisert
De mest utsatte for å bli arbeidsnarkomane er de som er typisk engstelige, følsomme eller hjelpsomme og idérike og kreative. (Foto: Microstock)
De mest utsatte for å bli arbeidsnarkomane er de som er typisk engstelige, følsomme eller hjelpsomme og idérike og kreative. (Foto: Microstock)

Om undersøkelsen

 • 2160 personer fra hele landet ble tilfeldig trukket ut av AA-registeret.
 • 54 prosent av de spurte deltok på undersøkelsen.
 • Aldersspennet var fra 18 til 70 år.
 • Studien er den første av sitt slag i verden.
 • Prosjektet ble gjennomført ved Institutt for samfunnspsykologi, Universitet i Bergen, i samarbeid med Stiftelsen Bergensklinikkene, Nottingham Trent University (UK) og Padova University (Italia.

Jobben er viktig for oss, men noen er ute av stand til å løsrive seg fra den. Disse kalles arbeidsnarkomane.

En ny studie som psykologer har gjort blant et representativt utvalg av norske ansatte viser at 8,3 prosent av nordmenn er arbeidsnarkomane. Dette er den første studien av sitt slag i verden. 

– Vi fant at yngre rammes i større grad enn eldre, men det er ellers ingen forskjell med hensyn til kjønn, utdanningsnivå, sivil status eller stillingsprosent, sier Cecilie Schou Andreassen, psykolog og forsker ved Universitetet i Bergen og som har ledet studien. 

Funnene viste også at de med barn boende hjemme var mer utsatt enn de uten.

Syv kriterier

I kartleggingen har Schou Andreassen og kolleger brukt det verktøyet Bergen Work Addiction Scale, et verktøy som er utviklet av forskere i Bergen.

Forskerne bruker syv kriterier for å identifisere arbeidsnarkomani:

 •     Du tenker på hvordan du kan frigjøre mer tid til å jobbe
 •     Du jobber mye mer enn du egentlig har planlagt/tenkt
 •     Du jobber for å redusere følelser av skyld, angst, hjelpeløshet og/eller depresjon
 •     Du blir stresset dersom du blir forhindret fra å jobbe
 •     Du har blitt oppfordret av andre til å redusere jobbingen, uten å høre på dem
 •     Du nedprioriterer hobbyer, fritidsaktiviteter og/eller trening på grunn av jobben
 •     Du jobber så mye at det har gått utover helsen din

Dersom du svarer ”ofte” eller ”alltid” på minst fire av de syv leddene kan det tyde på at du er en arbeidsnarkoman.

Det er spesielt tre personlighetstrekk som dukker opp hos mange arbeidsnarkomane:

 •     Nevrotisisme (typisk engstelig, sårbar, fiendtlig)
 •     Medmenneskelighet (typisk følsom, føyelig, hjelpsom)
 •     Åpenhet for erfaring (typisk idérik, handlingsorientert, åpen for nye impulser)

- Trenger behandling og tiltak

Det er stor forskjell på å være avhengig av arbeid og å være avhengig av narkotika. Arbeidsnarkomani blir gjerne premiert av samfunnet, og det blir forbundet med produktivitet.

– Samtidig vet vi at arbeidsnarkomani er en negativ atferd som kan ha store helsemessige, sosiale og organisatoriske konsekvenser. Men ettersom det ikke er en formell diagnose så har utvikling av behandlingsmodeller og reelle behandlingstilbud blitt skadelidende, sier Schou Andreassen.

Siden mer enn åtte prosent av befolkningen synes å lide av arbeidsnarkomani, mener Schou Andreassen det understreker behovet for god behandling og tiltak.

Referanse: 

Andreassen, Cecilie Schou, m.fl.: The Prevalence of Workaholism: A Survey Study in a Nationally Representative Sample of Norwegian Employees i PLOS One, aug. 2014. Sammendrag