Denne artikkelen er produsert og finansiert av UiT Norges arktiske universitet - les mer.

Kongsbakken videregående skole og de andre skolene i Tromsø kommune har vært stengt siden 13. mars. Nå oppfordrer virus-forsker til forsiktighet ved gjenåpning.
Kongsbakken videregående skole og de andre skolene i Tromsø kommune har vært stengt siden 13. mars. Nå oppfordrer virus-forsker til forsiktighet ved gjenåpning.

Forsker advarer om gjenåpning av skoler

Professor Martin Rypdal har regnet på effektene av å åpne barnehager og skoler i Tromsø.

Forskeren advarer nå om at det kan være risikabelt å åpne skoler og barnehager i Tromsø uten en god plan. Uten dette kan gjenåpning føre til økt risiko for koronasmitte, mener han.

– Tidlige resultater fra eksperimentene våre viser at åpning av skoler og barnehager er risikabelt, sier Martin Rypdal, professor på Institutt for matematikk og statistikk ved UiT Norges arktiske universitet.

Han forteller at de i noen eksperimenter ser at det å holde skoler og barnehager åpne i 14 dager kan gi en økt smittespredning, som ikke kan reverseres selv om de stenger igjen etter to uker.

Modellen forutsetter at UiT forblir stengt for studenter og at alle andre tiltak opprettholdes inntil videre.

Matematiker Martin Rypdal forsker på koronasmitte.
Matematiker Martin Rypdal forsker på koronasmitte.

Tester ulike smitte-scenarier

– Modellen vi bruker er i all hovedsak lik den som brukes ved Imperial College, som Norge og andre lands myndigheter lener seg på, men tilpasset Tromsø. Informasjon om byens skoler og barnehager er matet inn, forklarer han.

– Vi vet ikke hvor smittsomt viruset er i barnehager og skoler, og så lenge dette er usikkert må vi se på mange ulike muligheter, sier Rypdal.

Han forteller at de heller ikke vet hvor stor effekt tiltakene har hatt på smittespredningen, og dermed heller ikke hvor vi står per nå. Derfor må forskerne gjøre modelleringseksperimenter med ulike parametervalg, altså ulike muligheter for det de ikke kan si sikkert.

– Når vi eksperimenterer med andre parametervalg gir åpning av skoler og barnehager kun moderat økning i smittespredning, sier Rypdal.

Oppfordrer til forsiktighet

Rypdal håper at denne modellen kan brukes til å studere strategier for gradvis eller puljevis gjenåpning av skoler og barnehager.

– Jeg vil foreløpig ikke foreslå noen strategi, men dette er noe som kan studeres i dagene framover, sier han.

Per nå vil Martin Rypdal bare oppfordre til forsiktighet og at man tar seg tid til å planlegge og utrede hvordan man skal åpne opp igjen.

Powered by Labrador CMS