Enten du har en villa på sjøsiden eller en luftmadrass i hjørnet i stuen din, er det gratis å leie ut boligen din, skriver Airbnb på sine nettsiden sin. Gjennom nettsiden kan du publisere utleiestedet ditt slik at hele verden kan se det og du kan leie deg inn hos andre. Foreløpig ser det ut til at det er svært få som har benyttet seg av anledningen i Norge.  (Foto: Yuya Shino, Reuters, NTB Scanpix
Enten du har en villa på sjøsiden eller en luftmadrass i hjørnet i stuen din, er det gratis å leie ut boligen din, skriver Airbnb på sine nettsiden sin. Gjennom nettsiden kan du publisere utleiestedet ditt slik at hele verden kan se det og du kan leie deg inn hos andre. Foreløpig ser det ut til at det er svært få som har benyttet seg av anledningen i Norge. (Foto: Yuya Shino, Reuters, NTB Scanpix

Kan Airbnb endre boligmarkedet vårt?

Selskapet kan skyve svakstilte ut av utleiemarkedet, men også skape nye turistmål. Nå skal forskere finne ut hvilke konsekvenser Airbnb får i Norge.

Drøye 9000 leiligheter, 3500 hus og 1300 hytter er på Airbnb-markedet i Norge. Har du lyst, kan du sågar leie deg en jurt, et fly eller en grotte.

Regjeringen la nylig frem en offentlig utredning om muligheter og utfordringer ved delingsøkonomien i Norge. Ifølge utredningen kan Airbnb komme til å svekke hotellnæringen, og utvalget foreslår blant annet å skattlegge kortidsutleie for å skape like konkurransevilkår.

Men utredningen har lite erfaringstall å bygge på. Effekten av Airbnb i Norge er knapt nok forsket på, selv om det på landsbasis tilbys over 15 000 utleiesteder og tilbudet har økt kraftig gjennom de siste årene. Nå skal Nordlandsforskning se på saken.

– Vi vet at Airbnb er på frammarsj i Norge. Lofoten har størst vekst i hele Nord-Europa, forteller seniorforsker Evgueni Vinogradov ved Nordlandsforskning, som leder prosjektet «Effekt av Airbnb på det generelle utleiemarkedet og bomiljøet i Norge».

– Det finnes svært lite forskning på fenomenet her til lands. Det ønsker vi å gjøre noe med.

Utleieprisen kan øke

Forskerne skal forsøke å finne svar på en rekke problemstillinger knyttet til Airbnbs inntog i landet.

En påstått effekt er at prisen på det tradisjonelle utleiemarkedet går opp, fordi folk heller vil tilby huset eller leiligheten sin gjennom Airbnb-systemet enn tradisjonell utleie. Dermed blir det færre utleieenheter på markedet.

– For de ressurssterke signaliserer disse endringene muligheter for å kanalisere investeringer annerledes, men hva blir effektene for de svakstilte på bolig- og utleiemarkedet, spør Vinogradov.

Forskerne ønsker også å undersøke om det finnes regionale forskjeller. For selv om de fleste Airbnb-stedene ligger i storbyene, kan det hende effekten på små steder er større.

– Airbnb kan åpenbart ha positiv effekt på turismen og skape destinasjoner der ingen ville ha kommet ellers, sier Vinogradov. 

Konkurrerer med hotellnæringen

Forskning fra blant annet USA viser at Airbnb kan tilby konkurranse til hotellnæringen i høysesongen og dermed drive hotellprisene ned.

– For forbrukerne er dette åpenbart positivt, men kanskje får det uheldige konsekvenser for bygdas eneste hotell, påpeker Vinogradov.

Prosjektet er støttet av Husbanken. Samarbeidspartnere er Nord Universitet, NHO Reiseliv og Skatt Nord. Prosjektet forventes avsluttet i november i år.

Referanser:

Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer. Norges offentlige utredninger 2017

Ytreberg, N.S. (2016): Competitive effects of Airbnb on the Norwegian hotel market. Masteroppgave ved Universitetet i Bergen. 

Powered by Labrador CMS