Like mange hender i arbeid

Nedgangen i antall ansatte i fiskeindustrien stoppet opp i fjor. Høsten 2007 var antall ansatte omtrent det samme som året før. Siste seks år har det blitt drøyt 30 prosent færre ansatte, ifølge Nofima.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ansatte i fiskeindustrien 1982-2007. (Illustrasjon: Oddvar Dahl)
Ansatte i fiskeindustrien 1982-2007. (Illustrasjon: Oddvar Dahl)

Det var i fjor om lag 10 400 sysselsatte i fiskeindustrien. Det er 4000 færre enn i 2002.

I Møre og Romsdal og i Trøndelag var det økning, mens det ble færre sysselsatte på Østlandet, langs kysten av Skagerak og i Nordland.

Det var i fjor færre utenlandske sesongarbeidere enn året før. Nedgangen var på ca 14 prosent.

Utenlandske sesongarbeidere utgjør rundt 7 prosent av alle sysselsatte i fiskeindustrien.

Større aktivitet

'Produksjon av superkjølt filet ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest. Forsker Torbjørn Tobiassen (nærmest) registrerer og loggfører temperatur i fileten.'
"Produksjon av superkjølt filet ved Aker Seafoods anlegg i Hammerfest. Forsker Torbjørn Tobiassen (nærmest) registrerer og loggfører temperatur i fileten."

Årsaken til at nedgangen stoppet opp, er større aktivitet i flere bransjer.

Produksjonen av oppdrettslaks og ørret økte, noe som gav flere jobber både med slakting og foredling.

Også produksjonen av sild og makrell økte. Og aldri før ble det produsert mer klippfisk enn i fjor.

Dette veier opp for fallet i annen fiskeindustri.

Tror fallet fortsetter

- Utflatingen er midlertidig. På kort sikt vil mer produksjon flyttes utenlands, og økningen i oppdrettsnæringen og andre industrier vil ikke veie opp for dette.

- Derfor forventer vi en ytterligere nedgang i antall arbeidsplasser i fiskeindustrien i årene som kommer, sier forsker Bjørn Inge Bendiksen i Nofima.

Konkurranseevnen til fiskeindustrien er sterkt påvirket av at lønnsnivået i Norge er høyere enn i land vi konkurrerer mot.

Spesielt gjelder det arbeid som krever mye arbeidskraft og hvor konkurransen fra lavkostland er stor. Resultatet har vært nedleggelser, flytting av produksjon til utlandet og kraftig rasjonalisering.

Blant annet er filetindustrien mer enn halvert siden år 2000.

Nofima gjennomfører hvert år en undersøkelse av lønnsomhet og strukturendringer i norsk fiskeindustri på oppdrag av Fiskeridepartementet.

Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 1975. Sysselsettingstallene stammer fra Statistisk sentralbyrå.

Powered by Labrador CMS