Mykobakterier i miljøet truer folkehelsen i Uganda

Samspillet mellom mennesker, dyr og miljø har betydning for utvikling av tuberkulose i Uganda og forklarer hvorfor sykdomskontroll er så vanskelig.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vannhull i Uganda. (Foto: Clovis Kankya)
Vannhull i Uganda. (Foto: Clovis Kankya)

Adrian Muwonge har forsket på utbredelse av ulike mykobakterier i Mubende-område i Uganda. Han har sett på sammenhengen mellom disse bakteriene og sykdom hos mennesker og dyr.

Mykobakteriene finnesi miljøet rundt oss, men er for det meste ufarlige. Men enkelte av dem gjør oss syke.

Mycobacterium tuberculosis er den mest kjente mykobakterien, og kan forårsake tuberkulose både hos folk og dyr.

Mykobakteriene er utbredt

Muwonge fant ut at mykobakterier er svært utbredt i Mubende-område. Han har påvist et bredt spekter av dem, både kjente sykdomsfremkallende typer, som tuberkulosebakterier, og de som er mindre farlige.

- At det finnes så mange ulike mykobakterier i området er bekymringsfullt fordi en stor del av befolkningen er smittet med hiv, sier han.

Mange av bakteriene er multiresistente, det vil si motstandsdyktige mot flere medikamenter som benyttes i behandlingen av mykobakterielle sykdommer.

Ubehandlet drikkevann er vanlig smittekilde

Forskeren fant de fleste ikke-tuberkuløse mykobakteriene i drikkevann og jordsmonn.

Dyr spiller en viktig rolle i spredning av bakteriene til omgivelsene. Folk blir for det meste smittet med mykobakterier gjennom ubehandlet drikkevann fra vannkilder som de deler med husdyr og ville dyr.

I regntida øker tilsiget til vannkildene fra omgivelsene, og det betyr at store mengder bakterier fra jordsmonnet omkring renner ut i drikkevannet. Når regntida er over, tørker vannkildene inn, konsentrasjonen av mykobakterier blir større og smittepresset øker.

Smitte fra svinekjøtt

I Mubende er svineavl vanlig, og mange bønder holder griser i et frittgående system hvor de streifer løse rundt omkring på jakt etter mat. Slik får de i seg mykobakterier fra jord og vann samtidig som de sjøl avgir bakterier til miljøet.

Befolkningen i Mubende spiser mye svinekjøtt, og funn av tuberkulosebakterier som M. avium og M. bovis i slaktegris er bekymringsfullt fordi sviktende kontrollrutiner kan medføre at infisert slakt slipper gjennom kjøttkontrollen og går videre til forbruk.

- Det er i kjøttkontrollen er mykobakterielle infeksjoner er lettest å oppdage og slaktet skal da kasseres, sier Muwonge.

- Men kontrollrutinene ved slakteriene i området er ikke gode nok og infiserte slakt slipper av og til gjennom kontrollen. Dette kjøttet blir en smitterisiko for mennesker hvis det ikke stekes godt nok, sier han.

Bildet viser frittgående gris, mykobakterielle forandringer i lymfeknute, potensielle smittekilder og pasienter med ekstrapulmonær tuberkulose. (Foto: Adrian Muwonge)
Bildet viser frittgående gris, mykobakterielle forandringer i lymfeknute, potensielle smittekilder og pasienter med ekstrapulmonær tuberkulose. (Foto: Adrian Muwonge)

Ikke god sykdomskontroll

En studie av forekomsten av tuberkulose hos folk i området viste at det var mye tuberkulose blant hiv-smittede. Også blant røykere som bodde trangt sammen med flere personer var sykdommen utbredt. 

Det er vanskelig å få kontroll med disse infeksjonene fordi mange tuberkulosebakterier i Mubende er motstandsdyktige mot flere typer antibiotika. Dessuten er avstandene lange fra der folk bor og inn til tettsteder hvor de kan få medisinsk behandling.

Det betyr store reiseutgifter, og mange benytter seg derfor heller av lokale helbredere framfor å få adekvat medisinsk behandling.

- For mange oppleves også både hiv og tuberkulose som så stigmatiserende at de holder sykdommene skjult og lar være å oppsøke lege, sier Muwonge.

- På den måten fortsetter de å være en smitterisiko for sine nærmeste.

Opptrer i mange varianter

Muwonge påviste et stort antall ulike typer av M. tuberculosis i Mubende. Han fant også en type som tidligere bare er funnet i Ural-området i Russland, men ingen påviselig kontakt mellom områdene som kan forklare hvorfor denne typen finnes på disse to stedene.

Den store variasjonen tyder på at tuberkulosebakteriene i Mubende-distriktet muterer til nye varianter slik at sykdomssituasjonen blir kompleks og uoversiktlig.

- Det at spesifikke M. tuberculosis-varianter forekommer i noen geografiske områder mens andre varianter fins i andre områder, tyder på at infeksjonsdynamikken er ulik på landsbygda og i byene.

- Kanskje samspillet mellom mennesker, dyr og miljø er av større betydning på landsbygda? spør forskeren.

- Et typisk trekk for Mubende-distriktet er også tuberkulosepasienter som er infisert med mer enn en stamme av M. tuberculosis. Dette fant man særlig hos kvinnelige pasienter bosatt i urbane strøk, sier Muwonge.

Kilde:

Adrian Muwonge: The molecular epidemiology of tuberculous and non-tuberculous mycobacteria in Mubende district, Uganda, doktorgradsavhandling, Norges veterinærhøgskole 2012.

Powered by Labrador CMS