Bakterier i skjell og sjø

Ny forskning viser at mulige sykdomsfremkallende bakterier finnes i norsk sjømat og sjøvann.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Anette Bauer Ellingsen har gjennom sitt doktorgradsarbeid vist at mulige sykdomsfremkallende Vibrio- bakterier finnes i norsk sjømat (blåskjell) og sjøvann.

I avhandlingen har Ellingsen blant annet studert forekomsten av sykdomsfremkallende Vibrio-arter i Norge. Disse artene omfatter kolerabakterien (V. cholerae) og de mindre kjente artene V. parahaemolyticus og V. vulnificus. Alle artene kan forårsake sykdom hos mennesker etter konsum av rå eller lite varmebehandlet sjømat, og de kan gi svært alvorlige sårinfeksjoner.

I Japan er V. parahaemolyticus en av de vanligste matforgiftningsbakteriene på grunn av tradisjonsmaten sushi. I USA er matforgiftning som skyldes denne bakterien først og fremst knyttet til konsum av østers. V. vulnificus er også assosiert med østerskonsum, og er den bakterien som forårsaker flest dødsfall med tilknytning til sjømat i USA.

Forekomsten av disse bakteriene i Norge har lenge vært ukjent, og det er første gang V. cholerae og V. vulnificus isoleres fra det norske miljøet.

Alle de tre Vibrio-artene ble i løpet av studiet påvist i norske blåskjell (mindre enn 100 bakterier per gram) og i norsk sjøvann (opp til 30 000 per liter). Bakteriene ble først og fremst påvist når vanntemperaturen steg over 20°C.

”Farlige” og ”ufarlige” varianter

Det er viktig å presisere at det kan være stor forskjell mellom bakteriene innenfor samme art. Både V. cholerae og V. parahaemolyticus kan deles inn i ”farlige” og ”ufarlige” varianter basert på produksjon av giftstoffer. Alle V. vulnificus er antatt å være like farlige, først og fremst for personer med underliggende sykdommer som for eksempel diabetes og leversykdommer, og for personer med nedsatt immunforsvar.

En del av arbeidet til Anette Bauer Ellingsen har vært å undersøke om de ”farlige” variantene av V. cholerae og V. parahaemolyticus forekommer i Norge. Ingen av de koleratoksin-produserende variantene av V. cholerae ble imidlertid påvist i Norge. Derimot ble det oppdaget at noen av V. parahaemolyticus-bakteriene produserer giftstoffer som kan fremkalle diaré.

- Studiet viser at faren for matforgiftning forårsaket av Vibrio-arter i norske produkter er svært liten, sier Ellingsen.

Likevel ble toksinproduserende V. parahaemolyticus påvist, og for å redusere risiko for sykdom må sjømat som skal varmebehandles lite eller spises rå (f. eks. østers, sushi) være av beste kvalitet og lagres kjølig.

Fritidsaktiviteter og sårinfeksjoner

Maten representerer likevel ikke den største faren for infeksjon med Vibrio-bakterier i Norge.

- Det er kanskje større fare for å bli smittet i forbindelse med fritidsaktiviteter som bading eller håndtering av saltvannsfisk og skalldyr i perioder med høye vanntemperaturer, sier Ellingsen.

Alle bakteriene som ble oppdaget i dette studiet kan nemlig forårsake alvorlige sårinfeksjoner, spesielt hos personer med nedsatt immunforsvar.

Blandingskultur av Vibrio-arter fra en blåskjellprøve
Blandingskultur av Vibrio-arter fra en blåskjellprøve

Mer informasjon:

BSc. (Hons) Anette Bauer Ellingsen diputerer 22. desember 2008 for graden PhD ved Norges veterinærhøgskole med avhandlingen: V. parahaemolyticus, V. cholerae and V. vulnificus in Norway, with special attention to V. parahaemolyticus.

Arbeidet ble utført i regi av Norges veterinærhøgskole, og delvis finansiert av Mattilsynet og Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond.

Powered by Labrador CMS