Hva skal til for å få cruiseturistene til å bruke penger på land? (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB Scanpix)
Hva skal til for å få cruiseturistene til å bruke penger på land? (Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB Scanpix)

Slik blir cruiseturistene lønnsomme på land 

For aktører som våger å satse, kan cruiseturismen bli en gullgruve også på land.

Cruiseturisme øker betydelig både nasjonalt og internasjonalt. Tidligere studier viser imidlertid at cruiseturistene legger igjen mindre penger på land enn andre turister.

Forskere ved Nordlandsforskning ønsket å finne ut hvordan trenden kan snu. De gjennomførte en undersøkelse blant reiselivsbedrifter, havner, cruiseagenter, destinasjoner og cruisenettverk.

– Vi fant ut at den viktigste faktoren er selve viljen til å satse, sier Einar Lier Madsen, en av forskerne bak prosjektet.

Viktig for å lykkes

Undersøkelsen avslørte at det i neste rekke er fem forhold som anses som like viktige:

  • Bedriftene på destinasjonen må samarbeide godt.
  • Det må tilbys unike produkt.
  • Åpningstidene i butikker og attraksjoner må være tilpasset cruiseanløp.
  • Kaikapasitet og kailøsning i havna må være på plass.
  • Cruiseagenten må ha erfaring og nettverk.

– Disse faktorene kan på mange måter karakteriseres som infrastruktur som må være på plass eller utvikles for å lykkes, forklarer Lier Madsen.

Nesten like viktig er det at cruiseskipene selger utflukter om bord, at det tilbys opplevelser basert på lokal kultur eller lokale naturfenomener, at det er transportmuligheter fra kai til aktuelle tilbud på destinasjonen og at cruiseagenten evner å ta inn bedriftenes produkter i egen portefølje.

Samarbeidet må forbedres

Samarbeid er en utfordring, viser undersøkelsen. Næringsaktørene på destinasjonene samarbeider i utgangspunktet ganske dårlig og enda verre når det kommer til cruise. Kommunens rolle som tilrettelegger og samarbeidspartner, kunne dessuten vært bedre, viser undersøkelsen. Det er også ganske få som synes at samarbeidsklimaet innenfor cruisemarkedet nasjonalt fungerer optimalt mellom destinasjoner, havner og regioner.

– Vi får inntrykk av at det er et stort potensial for mer samarbeid og styrking av tilliten mellom aktørene som jobber med cruise i Norge, sier Lier Madsen.

– Særlig kan det se ut som havnene kunne samarbeide mer om seilingsruter for cruiseskipene og at det er et potensial for mer samarbeid om utvikling av nye produkter og tjenester til cruisemarkedet.

Satser videre

Cruiseturismen oppleves som lite lønnsom for 37 prosent av de som svarte på undersøkelsen, og som ganske lønnsom eller svært lønnsom av 35 prosent. Havnemyndighetene var oftest fornøyd med lønnsomheten totalt sett, mens cruisenettverkene var minst fornøyd.

Den manglende lønnsomheten har likevel ikke skremt aktørene ut av markedet.

– Viljen til fortsatt satsing synes absolutt å være til stede. Omtrent alle virksomhetene kommer med stor eller svært stor sannsynlighet til å fortsette med leveranser til cruisemarkedet, sier Lier Madsen.

Referanse:

Muligheter og utfordringer for økt landbasert verdiskaping fra cruiseturismen langs norskekysten. Rapport fra Nordlandsforskning. (2018) (sammendrag)

Powered by Labrador CMS