Utviklet sunnere juice

Å produsere en sunnere eplejuice med mindre sukker har lenge stått høyt på ønskelista til Lerum Fabrikker. Nå er prototypen klar.

Ny og sunnere juice fra Lerum i vente. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)
Ny og sunnere juice fra Lerum i vente. (Foto: Kjell J. Merok, Nofima)

Fra 2006 til 2009 har bedriften, sammen med Nofima Mat, deltatt i EU-prosjektet LowJuice under EUs 6. rammeprogram.

Målet var å komme frem til en naturlig eplejuice der antallet kalorier er halvert sammenliknet med dagens eplejuice.

Ny prosess

Den nye og sunnere juicen inneholder ikke bare mindre sukker, men også mer fiber. I prosjektet ble det laget juice av epler både fra Norge, Danmark og Hellas.

– Gjennom utviklingen av denne nye juicen har vi faktisk kommet frem til en helt ny produksjonsprosess som gjør det mulig å redusere innholdet av sukker og øke fiberinnholdet i naturlig eplejuice, og vi har nå en prototype tilgjengelig, sier Merete Lunde, FoU- og kvalitetsdirektør hos Lerum.

LowJuice har blitt et helt nytt produkt, produsert på en helt ny måte. Lerum har derfor søkt om å få registrert produktet som et Novel Food-produkt.

Dette åpner for nye markedssegment, og nå starter arbeidet med å gjøre produktet kommersielt tilgjengelig.

Internasjonalt nettverk

– I LowJuice deltok ti bedrifter, fire forskningsinstitusjoner og tre bransjeorganisasjoner fra henholdsvis syv, fire og tre ulike europeiske land.

– Dette har naturlig nok gitt oss et langt større internasjonalt nettverk. Noen av partnere vil vi fortsette samarbeidet med, forteller Lunde.

Deltakelsen i det internasjonale FoU-prosjektet har gitt Lerum nyttige erfaringer, og de er på det rene med at det er en rekke forhold det er viktig å være bevisste på.

– For å få mest mulig ut av prosjektdeltakelsen var det for vår del en klar fordel med en norsk forskningspartner, og vi vil fortsette samarbeidet med Nofima Mat i kommersialiseringsfasen.

– I denne fasen vil vi benytte oss av deres kompetanse innenfor kvalitetsanalyser, prosessutvikling, forbrukerundersøkelser, kommersialiseringsstrategi og emballasjeutvikling, sier Lunde.

Hun legger til at god forståelse for prosjektet, riktig kompetanse i organisasjonen, villighet til å bruke ressurser og delta aktivt, kjennskap til samarbeidspartnerne og en god samarbeidsavtale er viktig for et godt utbytte.

Drar nytte av forskningen

Nofima Mat har sammen med den tyske høgskolen Fachhochschule Weinstephan levert majoriteten av forskningskompetansen knyttet til prosessen for å redusere sukker og øke fiberinnholdet.

– Dette har vært et prosjekt med typisk stor forskningshøyde, der det i utgangspunktet ikke var gitt at vi ville kunne levere noe industrien kunne bruke, sier prosjektleder Sveinung Grimsby hos Nofima Mat.

– Konstruktive samlinger og en åpen innovasjonsprosess har ført frem til svært gode og nyttige resultater. Det er også verdt å nevne at Lerum har fått videre støtte fra Norges Forskningsråd, for å utvikle prosessen, Grimsby.

– Vår motivasjon med å delta i LowJuice-prosjektet var ønsket om å utvikle noe helt nytt. Med tilgang til internasjonale FoU-ressurser var det gode muligheter for akkurat det, sier Merete Lunde.

– Resultatet – at vi klarte å utvikle en helt ny produksjonsprosess - er vi veldig godt fornøyd med. Vi har dessuten fått nyttig praktisk kunnskap og forbedret vår evne til å dra nytte av forskning. Sist, men ikke minst, har vi blitt mer stolte av vår egen kompetanse, avslutter Lunde.
 

Powered by Labrador CMS