Mer melk uten mobbing

Også kyr blir mobbet på arbeidsplassen. Det går ut over melkeproduksjonen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

En ny undersøkelse viser store forskjeller på melkeproduksjonen avhengig av hvordan kyrne har det i fjøset. (Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønderavisa)
En ny undersøkelse viser store forskjeller på melkeproduksjonen avhengig av hvordan kyrne har det i fjøset. (Foto: Johan Arnt Nesgård/Trønderavisa)

Godt dyrehold og gode løsninger i fjøset har mye å si for hvor mye melk ei ku produserer.

– Det er mange tydelige funn som viser at dyrevelferd er viktig. Blant annet kan det se ut som at kyr som blir plaget av andre kyr, produserer mindre melk enn de andre kyrne, forteller høgskolelektor Geir Næss ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Viktig med rømningsveier

Årsaken til at mobbing har en effekt på melkeproduksjonen, er som følger: Det er bedre melkeproduksjon i de fjøsene hvor kyrne har mulighet til å stikke unna de andre kyrne hvis de blir mobba.

– Kyr kan være ganske slemme med hverandre. Våre tall viser at kyr fra melkefjøs hvor det er bare én såkalt blindgang eller hvor det finnes rundganger for kyrne, melker godt over en liter mer i døgnet enn kyr fra fjøs med flere blindganger.

– I de sistnevnte fjøsene har ikke kyrne samme rømningsmulighetene som de andre fjøsene, forteller Næss.

Han synes det er svært interessant å finne ut at miljøet i fjøset påvirkes av innredningen, og ønsker å gå videre med såkalte adferdsstudier av kyrne.

– Det vil være veldig interessant å observere hvordan dyrene oppfører seg mot hverandre avhengig av hvordan innredningen og løsningen i fjøsene er.

– I den undersøkelsen vi nå har gjennomført, har vi latt bønder fra 206 gårdsbruk over hele Norge fortelle om blant annet hvilke løsninger de har i fjøset. Disse tallene har vi kobla sammen med data om melkeproduksjon, forteller Næss.

Gir for lite vann

Et annet interessant funn i undersøkelsen til Næss og forskerkolleger ved Universitetet for miljø og biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole, er at mange melkebønder har for få drikkekar, og at dette har stor innvirkning på melkeproduksjonen.

– Omtrent ti prosent av alle gårdsbrukene tilbyr kyrne under halvparten av anbefalt antall drikkekar. Disse kyrne produserer omtrent en liter mindre melk i døgnet enn de andre kyrne. Funnene våre tyder på at man kan vinne mye på å gjøre noe så enkelt som å gi mer vann i form av flere drikkekar.

– Det ser også ut som om det kan være bra å ha flere drikkekar enn det nasjonale anbefalinger beskriver, sier Næss.

Fullfôr og godt liggeunderlag

I undersøkelsen kommer det også tydelig frem at gårdsbruk som har god tilgang på grovfôr får kyr med god melkeproduksjon. Gårdsbruk med fullfôrvogn er i en særstilling. Nesten tre liter mer melk i døgnet produserer disse kyrne sammenlignet med kyr som får manuelt tildelt grovfôr.

– Dette har jo også sammenheng med kvaliteten på fôret, men vi har konsentrert oss om hvor god tilgangen er. Det ser ut som om det er viktig at kyrne har jevn og god tilgang, sier Næss.

Han sier at også liggeunderlaget er viktig for blant annet melkeproduksjonen.

– Kyr som ligger på myke madrasser, produserer en liter mer enn kyr på kompakte gummimatter, og nesten 2,5 liter mer i døgnet enn de kyrne som ligger på betong, sier Næss.

Han understreker at det var få gårdsbruk som hadde kyrne liggende på betong. I undersøkelsen som er gjennomført, har forskerne studert nøye hva slags innvirkning de forskjellige fjøsløsningene har på dyrene, og håper at forskningen vil kunne påvirke både gårdbrukerne og de som produserer fjøsløsninger.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS