– Svangerskapskomplikasjoner som høyt blodtrykk, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning, og diabetes, spesielt i første svangerskapet, peker ut kvinner som er i risikosonen for høyt blodtrykk, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)
– Svangerskapskomplikasjoner som høyt blodtrykk, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning, og diabetes, spesielt i første svangerskapet, peker ut kvinner som er i risikosonen for høyt blodtrykk, sier forsker. (Illustrasjonsfoto: Shutterstock / NTB Scanpix)

Oftere høyt blodtrykk blant de med komplikasjoner i svangerskapet

Komplikasjonene kan være et forvarsel for kvinner om at de får høyt blodtrykk flere år etter svangerskapet.

Hjerte- og karsykdommer er en av de vanligste dødsårsakene blant både menn og kvinner i Norge. Ubehandlet høyt blodtrykk er en stor risikofaktor for å utvikle alvorlige hjerte- og karsykdommer.

Om lag 30 prosent av alle tilfeller av behandlet høyt blodtrykk hele ti år etter svangerskapet kan tilskrives svangerskapskomplikasjoner, ifølge forskere ved Universitetet i Bergen og Folkehelseinstituttet.

Det kan for eksempel være svangerskapsforgiftning, høyt blodtrykk som utvikles under svangerskapet, diabetes og for tidlig fødsel.

Også blant kvinner med normal vekt

Fra før av vet man at overvekt og fedme kan gi større risiko for svangerskapskomplikasjoner og senere utvikling av hjerte- og karsykdommer.

Derfor var det ikke utenkelig at overvekt og fedme kunne forklare sammenhengen forskerne fant mellom svangerskapskomplikasjoner og hjerte- og karsykdommer:

– Derfor var det overraskende og viktig å finne ut at det var like sterk kobling mellom disse svangerskapskomplikasjonene og risiko for å utvikle høyt blodtrykk senere i livet når vi bare tok med kvinner med normalvekt før svangerskapet i analysene, sier Egeland.

Stressende svangerskap

Forskerne har brukt data fra Den norske mor- og barnundersøkelsen fra 2004 til 2009 og koblet disse med data fra Reseptregisteret.

De fant at koblingen var aller sterkest fem år etter fødsel for kvinner som fikk svangerskapskomplikasjoner i sitt første svangerskap.

– I tillegg hadde kvinner med veldig tidlig fødsler, altså før svangerskapsuke 32, kombinert med høyt blodtrykk under svangerskapet hele 14 ganger høyere risiko for senere utvikling av høyt blodtrykk enn kvinner med vanlig fødsel og normalt blodtrykk under svangerskapet, sier Egeland.

De mange store endringene som skjer under svangerskapet, utgjør en betydelig «stresstest» for kvinnekroppen:

– Vi tror det er derfor vi ser denne koblingen mellom komplikasjoner i svangerskapet og høyt blodtrykk og hjerte- og karsykdommer senere i livet, forklarer forskeren.

Lurt å sjekke blodtrykket

Høyt blodtrykk eller hypertensjon er en tilstand som gir få eller ingen symptomer. Derfor er det lett å gå rundt med høyt blodtrykk uten at man vet det. Forskerne mener funnene deres er klinisk relevante, fordi det sier noe om hvem som er i risikosonen for å utvikle høyt blodtrykk:

– Svangerskapskomplikasjoner som høyt blodtrykk, for tidlig fødsel, svangerskapsforgiftning, og diabetes, spesielt i første svangerskapet, peker ut kvinner som er i risikosonen for høyt blodtrykk. Det gjør det mulig å sette inn tiltak tidlig i sykdomsforløpet, sier Egeland.

Referanser:

Egeland, G. M. m.fl: Pregnancy‐Related Risk Factors Are Associated With a Significant Burden of Treated Hypertension Within 10 Years of Delivery: Findings From a Population‐Based Norwegian Cohort . Journal of the American Heart Association. (2018) /doi/full/10.1161/JAHA.117.008318

Arnesen, H.: Hypertensjon. Store medisinske leksikon. (2018)

Powered by Labrador CMS