Indias historie på norsk

Den første læreboken i Indias historie med statsdannelse og samfunnsoppbygning som rød tråd er skrevet av tre forskere ved Universitetet i Oslo. Dette er også den første læreboken om Indias historie på et nordisk språk.

Publisert

Visst kan det virke perifert at tre forskere i Norge skal skrive “Indias historie med Pakistan og Bangladesh”, en lærebok for høyskoler og universiteter.

Historieprofessor Pamela Price, en av forfatterne bak boken, understreker imidlertid at det er et stort behov for lærebøker på norsk.

- Vi har prøvd å lage en bok som kan de fleste kan ha nytte av. Idag er det mange som bare tenker på India i bistandssammenheng. Men India er et land som har historiske linjer langt tilbake og disse er det viktig å lese hvis man skal forstå nåtidens politiske utvikling, sier Price.

- I disse dager ser vi ofte en historieløs tenkning om bistand som kan være veldig farlig.

Forstå motsetninger

Sammen med historiker Eldrid Mageli og førsteamanuensis Arild Engelsen Ruud ved Institutt for østeuropeiske og orientalske studier, UiO, har hun beskrevet dynamikken mellom samfunn, religion og statsdannelse fra sivilisasjonene i Indus-dalen flere tusen år før vår tidsregning frem til handelsavtaler som ble inngått 2003. Faren ved historieløsheten Price beskriver, er blant annet synet på konflikten mellom indiske muslimer og hinduister.

- Mange tror at hinduister og muslimer alltid har vært fiender. Når vi går tilbake i tid, ser vi at det i perioder har vært et produktivt og fint forhold mellom disse gruppene. Fiendligheten er et forholdsvis nytt fenomen, dette er viktig å vite hvis man ønsker å gå inn i problematikken, sier Price.

- Norge trenger mer India-kunnskap

"Bokomslag - Indias historie. Cappelen"
"Bokomslag - Indias historie. Cappelen"

Forfatterne viser også til at Norge som internasjonal aktør behøver stor kunnskap om indisk historie, for eksempel i spørsmålet om Kashmir. I dag kontrollerer India to tredeler av Kashmir, Pakistan en tredel. Både India og Pakistan oppfatter motpartens del av området som okkupert, og begge gjør krav på hele Kashmir. I tillegg kjemper motstandsgrupper for at Kashmir skal bli en egen stat.

- I dette spørsmålet gjelder det å ha en informert idé om det som skjer. Hvis personer som jobber i Utenriksdepartementet for eksempel hadde tid til å lese en hel bok - det har de nok ikke - hadde det vært fint om de leste denne, sier Arild Engelsen Ruud.

Gaver og korrupsjon

Én av de kulturelle motsetninger man kan lese om i boken er Indias lange tradisjon for gaver som politisk virkemiddel. Idag krasjer den tildels med oppfatningen av korrupsjon og bekjempelsen av den.

- Det er mange måter å forstå korrupsjon på, men å dele ut gaver i indisk tradisjon er også en måte å vise at man har makt - at man har autoritet, sier Price.

- De fleste i India skiller mellom tjenestemenn som tar bestikkelser og politikere som gjør det. I politikken er det en del av spillet, sier Ruud.

Begge understreker at boken ikke gir et komplett bilde av India og Sør-Asia.

- Vi har ikke tatt med alt, men valgt en rød tråd gjennom historien, sier Arild Engelsen Ruud. India er mangfoldig, fra bakevja i nord til det fremgangsrike sør. Man kan finne belegg for alle påstander der.