Betjente fiskedisker forsvinner

Selvbetjente kjøledisker har erstattet betjente fiskedisker i mange supermarkeder i Storbritannia. Dermed finner ikke kundene lenger fersk fisk, men må velge ferdig pakkede produkter.

(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)
(Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no)

Dagligvarebransjen selv omtaler svært ofte ferdigpakkede produkter som kjølevarer og ikke som ferskvarer. Mange ferdigpakkede produkter stammer også fra fisk som har vært frosset.

For å finne ut hvilke valgmuligheter som finnes for den som vil kjøpe fersk fisk i Storbritannia, har Nofima undersøkt et utvalg supermarkeder i London og Manchester som tilhører kjeder som har 72 prosent markedsandel.

Et begrenset antall av supermarkedene hadde betjent fiskedisk. Forskerne valgte derfor å konsentrere seg om tilbudet av ferdigpakkede produkter av torskefilet.

Mangler merking

Ingen av de åtte undersøkte produktene var merket med at de var genuint ferske. Fem var merket med at råstoffet kunne ha vært fryst og to med at det var fryst.

Ett produkt manglet slik merking. De fleste produktene var merket med hvilket fangstredskap som var brukt, hvor line var dominerende.

Det var ikke lett å påvise store kvalitetsforskjeller på produktene.

– Vi er overrasket over at det var så liten sammenheng mellom tidligere behandling av råstoffet og utsalgspris i butikk. For eksempel kostet et produkt som garantert var tint, mer enn et produkt som ikke nødvendigvis hadde vært fryst.

– Det er også verdt å merke seg at ingen av kjedene, med unntak av Morrisons, flagget genuint ferske produkter på pakningene, sier forskerne Finn-Arne Egeness og Jens Østli i Nofima.

Liten interesse

En nylig utgitt studie viser at britiske forbrukere har ulike oppfatninger av fersk og fryst fisk. Fersk fisk anses å ha bedre kvalitet, er ferskere og mer næringsrik en fryst fisk. Fryst fisk derimot oppfattes å være billig og bekvemmelig og gi god verdi for pengene.

– Våre funn gir grunn til å spørre seg om det er liten interesse hos engelske forbrukere for å kjøpe genuint ferske produkter. Eller om kundene kanskje har erfart at kvaliteten på de tinte produktene er så god at det likevel ikke spiller noen rolle. Eller om kundene kanskje ikke oppfatter at produktene er basert på fryste råvarer, sier Egeness.

Forskerne vil fremover gjøre flere undersøkelser i Storbritannia. Blant annet om hvilke oppfatninger forbrukere har av tinte og ferske produkter, både når det gjelder smak, kunnskap og holdninger.

– Storbritannia er et velutviklet marked for produkter av hvitfisk. Konkurransen mellom supermarkedene er stor, og innovasjon og produktutvikling er høyt prioritert.

– Flere i bransjen hevder at avgjørende endringer først skjer i det britiske markedet, for deretter overføres til andre markeder. Det er derfor viktig å følge med på hva som skjer i England, avslutter Finn-Arne Egeness.

Bakgrunn:

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF).

Referanse:

Chilled vs. Frozen Research, Report prepared for Seafish by Brahm Insight, January 2010.

Powered by Labrador CMS