Sjøsetter superklynge i shipping

Norge har en unik mulighet til å ta en ledende global kunnskapsposisjon innen maritime næringer, hevder BI-professor Torger Reve, som er byggmester for et globalt kunnskapsnav i shipping.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Norge har lange og stolte tradisjoner innenfor de maritime næringene, og hevder seg fortsatt godt på den internasjonale arenaen.

- Vi har drevet maritime virksomhet siden vikingtiden, og har hatt bra tilfang av risikovillige redere og investorer, sier Torger Reve.

Han innehar Skibsreder Tom Wilhelmsens stiftelses professorat ved Handelshøyskolen BI. Han leder også Senter for maritim forskning ved BI.

Norges internasjonale posisjon innenfor de maritime næringene har sin årsak i at vi har utviklet sterke maritime miljø både i Oslo og på Vestlandet.

Norge utmerker seg også gjennom teknologisk styrke innen skipsindustri, skipsutstyr og offshorevirksomhet.

Landet har også en solid posisjon innen maritim forskning og utvikling, og vi har kompetente folk som kan sitt sjømannskap.

- Vi har også demonstrert kommersiell styrke innen marked og maritime tjenester, sier Torger Reve.

Summen av alt dette har gjort at Norge i dag har en maritim næringsklynge som konkurrerer globalt.

Fra klynge til superklynge

BI-professor Torger Reve sjøsetter ny storsatsing for de maritime næringene.
BI-professor Torger Reve sjøsetter ny storsatsing for de maritime næringene.

Men det er ingen grunn til å hvile på sine laurbær.

Da risikerer vi fort å sakke akterut i en beinhard global konkurranse mot de maritime stornasjonene Japan, Kina, Singapore, Korea og EU-landene.

- Norge har lyktes i å utvikle de maritime næringene fra å være industri til å bli en internasjonalt konkurransedyktig næringsklynge, ifølge Torger Reve, som har markert seg som Norges fremste ”klynge”-professor.

Neste trinn i utviklingen vil være å utvikle seg fra næringsklynge til å bli et ledende globalt kunnskapsnav for de maritime næringene, eller superklynge.

Da er det ikke lenger bedriften som står i sentrum, men kombinasjonen av kapital og ledende universitets- og forskningsmiljøer.

Finansierer 8 shippingprofessorer

Nylig lanserte Norges Rederiforbund og Oslo Maritime Nettverk ”Global maritime knowledge hub” som er et forsknings- og utdanningsinitiativ som skal gjøre Norge til et ledende globalt kunnskapsnavn.

Flere rederier, tjenesteleverandører og kompetansesentra har gått sammen om å finansiere åtte professorer som skal arbeide med temaer som skal bidra til vekst og utvikling av maritimt næringsliv.

Det Norske Veritas, Tschudi Shipping, I.M. Skaugen, Leif Høegh, Kongsberg Maritime, Wilh. Wilhelmsen og Marintek betaler til sammen 48 millioner kroner for finansiering av åtte gaveprofessorater, fem ved NTNU, to ved Handelshøyskolen BI og ett som vil bli kunngjort senere.

Staten plusser på med 25 øre for hver krone næringslivet finansierer gjennom en ordning for gaveforsterkning, slik at den totale innsatsen i maritimt rettet forskning, utvikling og utdanning beløper seg til 60 millioner kroner.

Se til Boston

Professor Torger Reve viser til Boston og Silicon Valley som forbilder på globale kunnskapsnav (superklynger), med universiteter og forskningsmiljøer i sentrum for aktivitet.

Boston er verdensledende innenfor området ”Life Sciences”, mens Silicon Valley spiller en sentral kunnskapsrolle innenfor IT og venturesatsing.

- Vi skal gjøre Norge til et nytt Boston innenfor de maritime næringene, erklærer Torger Reve, en av initiativtagerne bak den nye storsatsingen på forskning og utdanning rettet mot de maritime næringene.

Reve har følgende 7-punkts oppskrift på hvordan Norge skal lykkes med å ta den ledende globale kunnskapsposisjonen for de maritime næringene:

 1. Bli fremst i verden innen maritim FoU
 2. Bli ledende innen maritim utdanning
 3. Øke kunnskapsinvesteringene i maritim sektor
 4. Få globale ‘centers of excellence’ til Norge
 5. Tiltrekke talenter og teknologi fra hele verden
 6. Gjøre Norge til et internasjonalt kapitalsentrum
  for de maritime næringer
 7. Ta den ledende posisjonen innen maritim innovasjon
  og miljø
Powered by Labrador CMS