Antall arter kan ganges med tusen?

Frem til i dag har botanikerne trodd at det bare fantes 2 000 blomsterarter i Arktis. Nå viser det seg at tallet kanskje er så høyt som to millioner.

Publisert

Frem til januar i år har botanikere over hele verden trodd at det bare fantes 160 forskjellige blomsterarter på Svalbard og ikke mer enn 2 000 i hele det arktiske området.

Nå viser det seg at antall arter i Arktis rent teoretisk sett kan ganges med så mye som tusen.

Det slår Hanne Hegre Grundt fast i doktorgraden sin ved Nasjonalt senter for biosystematikk på Naturhistorisk museum.

Rask evolusjon

Den store botaniske oppdagelsen kan endre botanikernes syn på hvordan og hvor raskt evolusjonen i Arktis kan foregå. Funnet ble i januar i år belønnet med et oppslag i det prestisjetunge amerikanske forskningsbladet PNAS.

Forklaringen på at det fins langt flere arter i Arktis enn det botanikerne hittil har kjent til, skyldes et overraskende stort antall kryptiske arter.

Selv om de kryptiske artene utseendemessig er prikk like hverandre, og til og med er nesten genetisk like, er artene likevel så forskjellige at en krysning mellom dem fører til sterile avkom.

Dette kan sammenlignes med paring av hest og esel. Da blir avkommet deres, som kalles muldyr, alltid sterilt.

Kryptiske arter

Riktignok har kryptiske arter lenge vært et velkjent begrep hos botanikerne, men vanligvis fins det ikke mer enn to kryptiske arter innenfor det som tilsynelatende er én og samme art.

Nå viser det seg at det på Svalbard og andre steder i Arktis kan finnes tusen arter som ser like ut og genetisk nesten er like, men som likevel er forskjellige.

Oppdagelsen betyr at det som i dag er blitt regnet som en og samme art, kan utvikle seg til tusen arter med forskjellig utseende på sikt.

Den eneste måten å oppdage de kryptiske artene på, er å studere hva som skjer hvis man forsøker å krysse dem med hverandre.

Les hele saken i forskningsmagasinet Apollon