Improvisasjon gir gründer-suksess

For gründere som lykkes er evnen til å tåle usikkerhet og overraskelser langt viktigere enn å være fremsynt og ha penger. Det sier en av USAs fremste forskere på området, professor Amar Bhide.

Publisert

FIBE

Fagkonferansen i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ble for første gang arrangert ved Norges Handelshøyskole i januar 1984.

Konferansen er en del av Norges forskningsråds satsing på det bedriftsøkonomiske fagområdet.

FIBE fungerer som kontaktpunkt for lærere og forskere i økonomisk-administrative fag, og ikke minst ivaretar konferansen NHHs spesielle ansvar for å bidra til å skape et faglig knutepunkt i Norgesnettet.

Fagkonferansen er etablert som det mest sentrale møtestedet for ulike nasjonale fagmiljøer knyttet til bedriftsøkonomi.

- Suksessforetak som Microsoft er, i motsetning til den tradisjonelle oppfatningen, svært ofte improvisert i startfasen og etablert uten svært mye kapital. Vinnerne har alt å vinne og mindre å tape.

Det sier Amar Bhide, professor ved Columbia University i New York, som torsdag holdt åpningsinnlegget på årets fagkonferanse i bedriftsøkonomiske emner (FIBE) ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Temaet for den to dagers nasjonale konferansen er entreprenørskap og innovasjon.

Det hotteste i business

Økonomiprofessoren Amar Bhide har siden 1980-tallet forsket på hva som skiller småbedrifter fra raskt voksende bedrifter, i hovedsak i USA.

Hva skal til for å lykkes, og hva kjennetegner en god entreprenør? Dette har vært to helt sentrale spørsmål i forskningen.

Foruten studier av amerikanske bedrifter har Bhide også foretatt en omfattende sammenlikning mellom forretningsdrift i USA og Bangalore, India. Mange myter henger igjen, mener han.

- Ikke noe felt innen business er hottere enn entreprenørskap. Men tilførselen av ny, systematisk kunnskap om moderne forretningsdrift matcher ikke denne utviklingen, sier Bhide.

Han har med boka Origin and Evolution of New Businesses kommet fram til noen særtrekk ved hvordan suksessrike entreprenører jobber.

Lite kapital

- Jeg har studert et hundretalls suksessfulle entreprenørbedrifter og funnet at den typiske bedriften er etablert med ydmykhet og improvisasjon. Godt planlagte etableringer, støttet av risikokapital, er uvanlig.

- Entreprenører som Bill Gates og Sam Walton hadde i begynnelse små og usikre muligheter uten særlig mye kapital, markedsundersøkelser eller banebrytende teknologi.

Bhide mener at det er langt viktigere at entreprenører tåler usikkerhet og overraskelser, og er gode til å selge ansikt til ansikt, enn om de er fremsynte, flinke til å gjøre avtaler el-ler å rekruttere topp kvalifiserte medarbeidere.

Suksessbedriftene Bhide har studert er hentet fra Inc. Magazines liste over de 500 raskest voksende bedriftene i USA. På slutten av 1980-tallet hadde disse et gjennomsnittlig salg på 15 mill dollar, 135 ansatte og en svært rask vekst.

Mange av disse suksessfylte bedriftene blir etablert i det små av entreprenører som ikke har mye å tape. Gjennomsnittlig startkapital var på bare 10 000 dollar, og mer enn en tredjedel av entreprenørene hadde heller ikke lønn fra vanlig arbeid ved siden.

Ordinære ideer

De fleste vinnerne Bhide har intervjuet mener suksessen skyldes en uvanlig god forvaltning av ordinære ideer.

Et turbulent marked hjelper entreprenører, som ganske enkelt kan kjøpe billig fra leverandører og selge dyrt videre, fordi kundene ikke er orientert om andre løsninger eller konkurrerende bedrifter.

Markedsendringer favoriserer også de som kan raskt tilpasse seg. De gode entreprenørene endrer produkter og taktikk, og de mister ikke selvtilliten eller får panikk når markedet strammer seg til.

- Dette er en helt avgjørende kvalitet hos entreprenøren som lykkes, sier Bhide.

I motsetning til en allmenn oppfatning av entreprenøren som en risikosøkende, hyperkreativ og dyktig administrator med enorme ambisjoner, er dette alle sekundære egenskaper, mener Bhide.

- Faktisk kan det å være for ivrig være et handikap. Det viktige er at de tilpasser sine planer og holder koken, har mye energi og er flinke til å møte behov hos sine kunder.

Må forske i Norge

- Hva så med forskningen på entreprenørskap?

- Forskningen må komme tettere på den økonomiske virkeligheten som entreprenørene selv lever i. Problemet er at vår tids økonomiske teorier er statiske.

- Økonomer plasserer en modell i senter for forskningen og tar lite i bruk metoder som gir kvalitativ kunnskap om prosesser, sier Bhide.

Les mer…

Nettsidene til FIBE

Nettsidene til Amar Bhide