Falk og kaie passer på hverandre

Rødfalk og kaie som hekker i samme nabolag passer på hverandre. Der den ene er en mesterflyger er den andre flink til å rope varsku mot farer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Rødfalk på Sicilia (bildet) nyter godt av naboer med kråkenebb. (Foto: Maurizio Sarà)
Rødfalk på Sicilia (bildet) nyter godt av naboer med kråkenebb. (Foto: Maurizio Sarà)

Rovfuglen rødfalk og den altetende kråkefuglen kaie høster begge fordeler når de hekker i hverandres nabolag. I blandede kolonier bruker de mindre tid på å passe på reiret og på å jage bort mulige inntrengere.

De to artene har samme krav til husrom – de hekker gjerne i fraflyttede bygninger på landsbygda på Sicilia i Sør-Italia. Men de er ikke konkurrenter i matfatet.

Kanskje derfor har de funnet ut at det kan være lurt å slå seg sammen.

Falkeblikk og kråkenebb

Falken er nemlig mesterflyger som kan sveve i lufta og holde et våkent falkeblikk på området, mens kaiene har det mest i kjeften – unnskyld, nebbet. De er som andre kråkefugler kjent for å ha et stort repertoar av lyder, varselsrop inkludert.

Daniela Campobello fra University of Palermo i Italia har gjennomført studien sammen med kollegaene Maurizio Sarà og James F. Hare. Sarà er også fra Palermo-universitetet, mens Hare er tilknyttet kanadiske University of Manitoba.

Forskerne har undersøkt hvordan fuglene oppfører seg når de hekker i kolonier med kun én art og når de hekker sammen.

Akkurat hvem som tar hvem under sine vinger i dette fjærkledde samarbeidsklimaet er ikke godt å si. Antagelig passer de på hverandre.

Mindre årvåken

Forskerne provoserte fuglene med modeller av blant annet skjære. Skjæra er kjent for å være en reirtjuv og potensiell trussel mot begge arter.

Det viste seg at falkene langt sjeldnere tok til vingene for å angripe skjære-lokkefuglen når de hadde kaier i nabolaget.

Kaie (bildet) og falk er ikke som hauk og due. De to artene kan tvert imot samarbeide om å passe hverandres reir i blandede kolonier. (Foto: iStockphoto)
Kaie (bildet) og falk er ikke som hauk og due. De to artene kan tvert imot samarbeide om å passe hverandres reir i blandede kolonier. (Foto: iStockphoto)


Kaiene på sin side brukte varselropene sine hyppigere i kolonier der det også bodde rødfalk. Kaiene varslet altså oftere, men brukte samtidig mindre tid på å passe reiret sitt i de blandede koloniene.

Til sammen kan dette gi begge artene redusert risiko for at egg og unger blir spist og mer tid til å bringe mat hjem i reiret.

Sicilia

Undersøkelsen ble gjort utenfor Gela på sørkysten av Sicilia. Kaie er en vanlig fugl i deler av Norge mens rødfalk i følge Store norske leksikon ikke finnes hos oss.

Av de norske falkeartene ligner rødfalk mest på tårnfalk.

På Sicilia undersøkte forskerne 16 kolonier. Fem av disse hadde kun rødfalk, fem hadde kun kaier og seks var blandet.

Effekten i form av mindre årvåkenhet mot trusler i de blandede koloniene var knyttet til hvor mange fugler som hekket i hver koloni. Den var mest markert i små kolonier.
[gallery:1]
- Alt i alt vil vi si at det er en gjensidig fordel, hvor hver arts tilstedeværelse fører til en optimalisering av innsatsen som brukes til årvåkenhet og forsvar, sier Daniela Campobello til BBC Nature.

Ved siden av andre fugler er også rotter en stor trussel mot reirene.

Referanse:

Daniela Campobello, Maurizio Sarà og James F. Hare: ”Under my wing: lesser kestrels and jackdaws derive reciprocal benefits in mixed-species colonies,” Behavioral Ecology, publisert online 5. desember 2011, publisering på papir i kommende utgave 2012. Se sammendrag.


Bildet av rødfalk på frontside: Foto: Maurizio Sarà.

Powered by Labrador CMS