En notis fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) - les mer.

Strømforbruket i transportsektoren vil øke på land, fjord og hav, men industri, datasentre, og petroleumsnæringene vil kreve mest de neste 20 årene. Her er en av de to elferjene på strekningen Anda-Lote i Nordfjord. (Foto: A.Ø.)
Strømforbruket i transportsektoren vil øke på land, fjord og hav, men industri, datasentre, og petroleumsnæringene vil kreve mest de neste 20 årene. Her er en av de to elferjene på strekningen Anda-Lote i Nordfjord. (Foto: A.Ø.)

Strømforbruket vil øke, men el-bilene utgjør bare en liten del

I Norge er det først og fremst industri, datasentre, og petroleumsnæringen som driver strømforbruket opp, når europeiske land erstatter fossil energi med strøm for å redusere klimagassutslippene, viser ny studie fra NVE som ser på strømforbruket frem mot 2040.

– Flere elbiler vil ikke gi noen stor oppgang i forbruket av strøm i Norge. I bygninger sørger energieffektivisering for at strømbruken går ned. Derimot kan industri, datasentre og petroleumsnæringen gi en kraftig vekst i strømforbruket i Norge, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

NVE har beregnet at strømforbruket i Norge kan stige fra 136 TWh i 2018 til 159 TWh 2040. Elektrifisering av petroleumsnæringen, økt aktivitet i metallindustrien og nye datasentre er hovedgrunnen til denne oppgangen. I tillegg vil stadig flere elbiler, elbusser og elferger øke strømforbruket i transportsektoren. I husholdningene og i tjenesteytende næringer antar derimot NVE en nedgang i strømforbruket på grunn av bedre bygg, bedre oppvarmingsutstyr, bedre elektriske apparater og varmere klima.

Les mer om strømanalysen på nettsidene til NVE

Powered by Labrador CMS