En notis fra NTNU - les mer.

Det kan bli dramatisk om det oppstår brann på en ferge. Dette prosjektet skal forbedre sikkerheten på maritim transport på flere måter.
Det kan bli dramatisk om det oppstår brann på en ferge. Dette prosjektet skal forbedre sikkerheten på maritim transport på flere måter.

Stor satsing for å øke brannsikkerhet til sjøs

Publisert

NTNU skal delta i et europeisk samarbeid for å forbedre brannsikkerheten på ferger.

Brannsikkerheten på ferger må bli bedre. NTNU Samfunnsforskning og NTNUs Institutt for design deltar i det nylig sjøsatte båtbrannprosjektet LASH FIRE, et internasjonalt samarbeid om brannsikkerhet til sjøs.

Bakgrunnen for den store satsningen er at ferger har vært utsatt for mange branner i de siste årene.

I Norge husker vi kanskje særlig hurtigrutebrannen i 2011, da to liv gikk tapt om bord i MS Nordlys. Det vekker internasjonal bekymring at denne skipstypen ser ut til å ha for dårlige systemer for å hindre og håndtere brann.

EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 har bevilget 12 millioner euro, som over fire år skal finansiere båtbrannprosjektet LASH FIRE (Legislative Assessment for Safety Hazards of Fire and Innovations in Ro-Ro ship Environment).

27 europeiske forsknings- og industripartnere skal samarbeide om å tilpasse og ta i bruk ny teknologi, ny design og nye arbeidsprosesser, og det skal skje på en måte som gjør at nye de løsningene bidrar i retning av en mer bærekraftig maritim transportsektor.

Prosjektet er inndelt i 11 forskningsområder, eller såkalte arbeidspakker, og NTNU Samfunnsforskning er involvert i to av disse. Forsker Torgeir Kolstø Haavik leder arbeidspakken som ser på skipets iboende sikkerhetssystemer.

– En av de sentrale oppgavene blir å utvikle et brukerorientert design av alarmpaneler. Målet er at alarmpanelene, med alle sine skjermer og varsellamper, utformes slik at det er lettere å få oversikt og lettere å oppfatte hva alarmen faktisk varsler om, forklarer han.

Les mer om forskningsprosjektet på gemini.no