Denne artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning - les mer.

Et viltkamera har sensor som reagerer på bevegelse. Det fanger automatisk opp dyr som går forbi. Dette er et av dyrene i viltkameraquizen.
Et viltkamera har sensor som reagerer på bevegelse. Det fanger automatisk opp dyr som går forbi. Dette er et av dyrene i viltkameraquizen.

Greier du å se hvilket dyr som er fanget med viltkamera?

Quiz: Test dine egne naturkunnskaper med en populærvitenskaplig quiz laget av naturforskere. 15 bilder har 15 riktige svar.

Greier du å se hvilke dyr forskerne har tatt bilder av med viltkamera?

Forskerne i Norsk institutt for naturforskning har satt ut viltkameraer med bevegelsessensorer på mer enn 200 steder over hele landet. Bildene brukes blant annet til å studere gaupe, fjellrev, rødrev, ulv og jerv.

Kameraene blir kontrollert minst hver måned, med god hjelp fra lokale folk som er interessert i dyr og natur.

Du kan se flere bilder og video av dyrene på artene på nettsiden viltkamera.nina.no – men først kan du sjekke din kunnskap i 15 spørsmål her:

ViltkameraQuiz!

Quizmaster er seniorforsker John Odden fra NINA.

Powered by Labrador CMS