Ein notis frå Norges geologiske undersøkelse - les mer.

Kjerneprøvar vert samla inn under eit tokt med FF «Joides Resolution» i regi av IODP i den nordlege delen av Atlanterhavet tidlegare i 2020.
Kjerneprøvar vert samla inn under eit tokt med FF «Joides Resolution» i regi av IODP i den nordlege delen av Atlanterhavet tidlegare i 2020.

Kva skjedde då Noreg og Grønland skilde lag?

Noregs geologiske undersøking skal neste år delta i eit omfattande boreprogram på den ytste delen av kontinentalsokkelen utanfor Midt-Noreg.

Målet er meir kunnskap om opninga av Atlanterhavet for nesten 55 millionar år sidan. Havet aukar enno i storleik av at Den midtatlantiske ryggen, ein underjordisk fjellkjede blir pressa opp og til sida av underliggande magma, smelta berg. Toktet er døypt «Ekspedisjon 396», og skal gjennomførast frå august til oktober 2021.

– Forskinga skal bidra til at vi betre kan skjøne prosessane som gjekk føre seg i litosfæren og mantelen då Noreg og Grønland skilde lag. Kva var det som trigga at store volum av magma var i drift og vart flytta rundt under jordskorpa for 55 til 50 millionar år sidan? Vi trur på nokre nye svar, seier NGU-forskar Laurent Gernigon.

Les meir om toktet på nettsidene til Norges geologiske undersøkelse

Powered by Labrador CMS