Salter fra gammelt sjøvann avslører informasjon om oksygenering av jordas atmosfære for mer enn to milliarder år siden. Saltene har innebygde fragmenter av kalsiumsulfat. (Foto: Kärt Paiste)
Salter fra gammelt sjøvann avslører informasjon om oksygenering av jordas atmosfære for mer enn to milliarder år siden. Saltene har innebygde fragmenter av kalsiumsulfat. (Foto: Kärt Paiste)

Havsalt avslører når jorda fikk oksygen

Gammelt havsalt fra Russland avdekker når jordas atmosfære fikk nok oksygen til at livet kunne utvikle seg.

Begravd dypt under overflaten i to milliarder år, gir saltet så å si ny næring til kunnskapen om havkjemi og atmosfæren for lenge siden.

For tre milliarder år siden manglet jordas atmosfære oksygen, den livgivende gassen som gjør det mulig for  komplekst liv å puste. Det var ikke før det forskerne kaller Great Oxidation Event, for 2,3 milliarder år siden, at gassen ble tilstrekkelig akkumulert i atmosfæren.

To milliarder år

– De nye resultatene viser at oksygennivået i havet og atmosfæren på dette tidspunktet i vår geologiske historie var høyere enn det vi hittil har trodd, sier forsker Aivo Lepland ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Han har deltatt i studien som nå er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science. 

Forskerne har undersøkt en lang kjerne i et 800 meter tykt lag av saltavsetninger fra havet i det to milliarder år gamle Onega-bassenget. Geologisk sett er et basseng en fordypning i jordskorpa hvor det har hopet seg opp tykke avleiringer som er blitt til bergarter. Området ligger i den russiske republikken Karelen på landets vestlige grense mot Finland. 

Salt fra så langt tilbake i geologisk tid som i Onega-bassenget er svært sjeldent.

– Innholdet av sulfater og andre mineraler i dette saltet gjør det mulig å beregne oksygeninnholdet og kalkulere endringer i oksygeninnholdet i den perioden saltet ble avsatt, forklarer Lepland.

Forskerne på feltarbeid ved Onega-sjøen i Russland. Geologisk sett er et basseng en fordypning i jordskorpa hvor det har hopet seg opp tykke avleiringer som er blitt til bergarter. (Foto: Kalle Kirsimäe)
Forskerne på feltarbeid ved Onega-sjøen i Russland. Geologisk sett er et basseng en fordypning i jordskorpa hvor det har hopet seg opp tykke avleiringer som er blitt til bergarter. (Foto: Kalle Kirsimäe)

Oksygenet kom sannsynligvis brått

Forskerne er ennå ikke sikre på hvordan oksygen i det hele tatt kom inn i det atmosfæriske systemet på jorda. Noen tror det har skjedd gradvis, over mange hundre millioner år, mens andre mener at det kan ha skjedd brått.

Forsker Clara Blättler ved Princeton University mener at de nye resultatene gir en sterkere tro på et plutselig hopp enn for gradvis utvikling.

– Den store opphopningen av sulfatsalter som vi ser fra våre observasjoner, favoriserer teorien om en mye mer dramatisk overgang, sier Blättler i en pressemelding.

– Du må presse systemet veldig hardt for å akkumulere så mye sulfat.

Forskningen bidrar først og fremst til å forstå hvorfor jordas oksygeninnhold i det hele tatt oppsto, men den kan også bidra til å forstå den større sammenhengen; hvorfor vi alle er her.

Referanse

C. L. Blättler m.fl: Two-billion-year-old evaporites capture Earth’s great oxidation. Science. 2018: DOI: 10.1126/science.aar2687. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS