Automatisk aksjerådgivning på nettet

Teknisk aksjeanalyse går kort sagt ut på å studere den historiske utviklingen av aksjekurser over tid, med den hensikt å beregne aksjekursens fremtidige utvikling.

Publisert

Investtech.com vitenskapelig til verks, og har utviklet pc-baserte programmer som foretar tekniske analyser av hele 15 000 aksjer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, USA, Storbritannia, Tyskland og Nederland hver dag.

- Alt i alt finnes det neppe mer enn ca. 30 000 selskaper som er interessante å følge for en vestlig investor, sier daglig leder Edgar Kallestad.

Mange konkurrenter, unikt produkt

- Det finnes mange andre selskaper som leverer tekniske analyser, og vi har sikkert 30 konkurrenter på dette området i USA og et liknende antall i Europa. De aller fleste konkurrentene gjør imidlertid en del av jobben manuelt, mens vi bruker et helautomatisk system.

Det betyr at konkurrentene våre må begrense seg når det gjelder antallet aksjer de kan analysere i løpet av en dag, mens vi i prinsippet ikke har slike grenser. Jeg kjenner ikke til at det finnes andre selskaper som analyserer like mange aksjer som oss, sier Edgar Kallestad.

- Forretningsideen vår går ut på å tilby tekniske analyser med anbefalinger om kjøp og salg, for å kunne gi forretningspartnerne og abonnentene våre økt fortjeneste. Også anbefalingene er i utgangspunktet basert på automatiske analyser, tilføyer han.

To prinsipielle analysemetoder

- Det finnes i prinsippet to måter å analysere seg frem til et selskaps økonomiske verdi. Den fundamentale måten går ut på fastsette bedriftens verdi ved å se på regnskaper, budsjetter, samarbeidsavtaler og andre konkrete forhold. Den tekniske analysen går isteden ut på å studere utviklingen av bedriftens aksjekurs over tid. Kursutviklingen gjenspeiler investorenes oppførsel, som vil være påvirket av både fundamentale analyser og en rekke mer psykologiske faktorer.

De mest ekstreme tekniske analytikerne mener at det er nok å følge med på kursutviklingen, siden den reflekterer både selskapets substans og investorenes subjektive vurderinger. Vi anbefaler imidlertid investorene om å se på begge deler. Hvis både fundamentale og tekniske analyser sier “kjøp”, er det et veldig godt signal, forklarer Kallestad og Linløkken.

Internettutviklingen har gjort det psykologiske aspektet bak aksjekursenes utvikling mye sterkere, fordi mange flere mennesker over hele verden har anledning til å følge med.

- De psykologiske aspektene var klart medvirkende til at mange dotcom-selskaper i en periode ble verdsatt til mye mer enn de fundamentale analysene tilsa, sier han.

Produktspekteret

Investtech.coms grunnleggende produkt er chartet, dvs en grafisk fremstilling av bedriftens aksjekurs over tid, med opplysninger om pris, volum og en del grunnleggende kjøp- og salgssignaler. Selskapet lager også daglige markedskommentarer i vanlig tekst, med opplysninger om trender, vinnere og tapere i dagens aksjehandel, og så videre.

Teksten likner svært på de børskommentarene som fines i enhver næringslivsavis med respekt for seg selv, men er utrolig nok skrevet helautomatisk av et it-program.

- Vi leverer i dag slike markedskommentarer på sju språk, og er underveis med flere nye, forteller Kallestad.

Ett av de viktigste poengene med teknisk analyse er å finne de såkalte formasjonene. Hos Investtech.com går alt dette helautomatisk, basert på Linløkkens matematiske og statistiske grunnteorier.

- Hvis aksjekursen f.eks. beveger seg horisontalt i en rektangelformasjon, betyr det at kursen er i et hvileområde hvor investorene er usikre på om den skal opp eller ned. Det er et tegn på at man bør følge godt med, for idet formasjonen brytes, vil kursen ifølge teorien begynne å utvikle seg igjen, forteller Kallestad.

I begynnelsen av desember 2000 utviklet Investtech.com en modellportefølje, bestående av de Oslo Børs-aksjene som virket mest interessante ut fra de tekniske analysene.

- I perioden fra 12. desember til 15. mai 2001 ga modellporteføljen en avkastning før kurtasjekostnader på 39,51 prosent . Det er vi svært godt fornøyd med, tatt i betraktning at totalindeksen i den samme perioden utviklet seg med bare 2,76 prosent! sier Kallestad.