- Norsk bioteknologi inne i en vekstfase

- Den norske bioteknologinæringen har aldri tidligere vært inne i en så dynamisk fase som nå. Det så vi blant annet på den store responsen vi fikk da vi nylig utlyste fire ledige stillinger, forteller administrerende direktør Kjetill S. Jakobsen i Genpoint AS.

Publisert
"Kjetill S. Jakobsen Foto: Bjarne Røsjø"
"Kjetill S. Jakobsen Foto: Bjarne Røsjø"

Genpoint AS ble stiftet i november 1998 av professor Kjetill S. Jakobsen, dr.scient. Knut Rudi og dr.scient. Mari Espelund fra Biologisk Institutt ved Universitetet i Oslo (UiO). Ved inngangen til 2001 hadde bedriften vokst til sju fast ansatte og ca. ti årsverk, og i månedsskiftet februar/mars tok bedriften et nytt sprang ved å utlyse fire ledige stillinger som henholdsvis salgs- og markedsdirektør, forskningsdirektør, produksjonssjef og sekretær.

- Stillingene ble utlyst som et ledd i arbeidet med å konsolidere bedriftens stilling som en ledende internasjonal aktør på sitt område, forteller Jakobsen. Også flere andre unge norske bioteknologibedrifter, som Affitech og Genovision, er for tiden inne i en vekstfase med god støtte fra investormiljøene.

Raskere og sikrere metode

Genpoint utvikler og markedsfører tester for rask, sikker og enkel påvisning av sykdomsfremkallende eller giftige mikroorganismer, ved å identifisere DNA-sekvenser som er unike for hver organisme. Bedriftens teknologi gjør det mulig å gjennomføre en påvisning i løpet av maksimalt ett døgn, mens eldre metoder kan ta opptil en uke og er mer usikre.

Bedriften har hittil jobbet mest med påvisning av mikroorganismer i matvarer, men sikter seg nå også inn mot et stort marked for påvisning av bakterier i helsesektoren.

Genpoint-teknologien gjør det mulig å påvise et bredt utvalg av bakterier og mikroorganismer samtidig, fra mange ulike substrater. Bedriftens viktigste produkt i dag er et testsett som gir gode resultater ved ekstraksjon av bakterie-DNA fra meieriprodukter, kjøtt, fisk, frukt og grønnsaker, belgfrukter, korn, nøtter og sammensatte matvarer.

- Foreløpig har vi rettet oss mest inn mot forskningslaboratoriene innenfor næringsmiddelsektoren. Etter hvert vil vi også gå mer i retning av kontroll-laboratoriene på næringsmiddelsiden samt de kliniske laboratoriene, sier produkt- og markedssjef Siri Mathiesen.

Internasjonalt patent

Selskapet bygger på en kjerneteknologi som ble utviklet i løpet av et doktorgradsarbeid ved UiO, med økonomisk støtte fra et strategisk universitetsprogram og programmet Grunnleggende bioteknologi i Forskningsrådet.

Genpoints testutstyr gjør bruk av ørsmå magnetiske kuler med noen spesielle egenutviklede overflater, som har evnen til å trekke ut de bakteriene som finnes i vannprøver, matprøver eller andre substrater. Bedriften har søkt internasjonal patentbeskyttelse på flere av disse overflatene.