Bedre egg fra villtorsk

Egg fra torsk i vill tilstand overlever lettere, vokser fortere og har færre misdannelser enn egg klekket av fisk i oppdrett.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

(Foto: Torskeembryo. UiN)
(Foto: Torskeembryo. UiN)

Det faktum at egg og larver fra torskefisk i vill tilstand er av bedre kvalitet enn tilsvarende fra torsk i avlsprogram, overrasker kanskje ikke så mange.

Mange har vært, og er interessert i hva som gjør at egg og larver fra villfanget torskefisk tilsynelatende er av høyere kvalitet enn egg klekket av stamfisk i oppdrett – og nå er man et lite skritt nærmere svarene.

Studier ved Fakultet for bioteknologi og akvakultur ved Universitetet i Nordland har nylig avdekket og identifisert en lang rekke faktorer som bidrar til kvalitetsforskjellen mellom avkom fra villfanget fisk og oppdrettsfisk.

Studiene har lagt grunnlaget for doktorgradsavhandlingen til den brasilianske forskeren Carlos Lanes.

– De viktigste kvalitetsforskjellene mellom villegg og egg fra stamfisk i oppdrett er overlevelsesrate, eller overlevelsesprosent ved befruktning, det er veksthastighet og det gjelder hyppighet av misdannelser hos larver, sier Lanes.

Undersøkelsene viser at det også er forskjeller i sammensetningen av fettsyrer og aminosyrer, samt hvordan mRNA-molekylene er spleiset.

– Dersom man kan finne en pålitelig metode for å sortere egg, så å si etter overlevelsesevne, før man bruker store ressurser på befruktning og fremdyrking av avkom av dårligere kvalitet, vil dette bety mye for oppdrettsindustrien, sier forskeren.

Bedre fôr

Hensikten med Lanes’ studie er å kunne avdekke kvalitetsforskjellene mellom avkom fra villfanget og oppdrettstorsk, med sikte på å kunne forbedre blant annet fôrinnhold, slik at kvalitetsforskjellene jevnes ut over tid.

Kommersielle klekkerier for torskeegg og -larver har lenge hevdet at kvaliteten når det gjelder overlevelse, vekst og hyppigheten av deformering har vært, og er, langt bedre fra villfanget fisk.

Gjennom forsøkene har Lanes identifisert både biokjemiske og genetiske faktorer som har innflytelse på kvaliteten hos egg og larver.

– Studiene viser at det er flere faktorer som påvirker kvaliteten, ikke minst kjemiske sammensetning av eggeplommen, forskjeller i genetisk profil i befruktede torskeegg og endring av regulering av enkelte viktige gener under fosterutviklingen, sier han.

Doktorgradsarbeidet til Lanes bekrefter til fulle inntrykket av at egg og larver fra villtorsk er av langt høyere kvalitet enn fra oppdrettstorsk.

Både befruktnings- og klekkeresultater og stresstesting av larver i vann med høyt saltnivå understreker forskjellene. Det samme gjelder observerbare størrelser som for eksempel gjennomsnittlig lengde på larver og størrelse på plommesekk.

Fosfor viktig

Carlos Lanes i sitt rette element. (Foto: UiN)
Carlos Lanes i sitt rette element. (Foto: UiN)

Lanes har også studert sammensetning av aminosyrer, fettsyrer, proteiner, lipider og mineraler i egg og larver, og sammenlignet innholdet i de to gruppene, avkom fra villtorsk og fra oppdrettstorsk.

Avhandlingen avdekker til dels store forskjeller i de to gruppene.

Det ble også avdekket at fosforinnholdet var høyere hos villtorskegg, og av alle næringsstoffene som ble undersøkt var det bare for dette mineralet det ble observert en positiv sammenheng i forhold til befruktning og klekking, noe som indikerer at fosfor er viktig i fosterutviklingen.

Gjennom avdekking av forskjeller i egg- og larvekvalitet fra villtorsk og oppdrettstorsk åpner det seg muligheter for forbedringer innfor oppdrettsindustrien.

– Gjennom tilsetting av viktige stoffer i fôret, ikke minst i gytesesong og vekstperioder, kan man forbedre klekkeresultatene og bedre tilgangen på egg og larver av høy kvalitet. Dette kan i sin tur gjøre oppdrettsnæringen bedre i stand til å bidra til matproduksjonen, sier Lanes.

Powered by Labrador CMS