En notis fra Nofima - les mer.

EthiCatch er et forskningsprosjekt om fiskevelferd, kvalitet, etikk og verdiskaping i kystfiskeriene.
EthiCatch er et forskningsprosjekt om fiskevelferd, kvalitet, etikk og verdiskaping i kystfiskeriene.

Skal forske på etisk fiske

I et nyoppstartet prosjekt skal forskere finne ut hvordan villfisk kan fanges mest mulig skånsomt, for både å sikre fiskens velferd, god kvalitet og økonomisk gevinst.

– Selv om vi i Norge har drevet med fiske og fangst til alle tider, er det fortsatt mye vi ikke vet om hva som skjer med fisken under fangsten. Det skal vi nå finne mer ut av, sier prosjektleder Geir Sogn-Grundvåg i Nofima.

Gjennom forsøksfangst, eksperimentelle studier, kvalitetsmålinger og økonomiske modeller skal torsken fra kystfisket undersøkes. Spesielt skal forskerne se om det finnes sammenhenger mellom måten fisken er fisket på og hvilken kvalitet den har, og også om det er en sammenheng mellom skånsom fangst og pris på fisken.

– Vi vet at forbrukere ønsker bærekraftig mat fra dyr som er behandlet godt. Vi tar nå fatt på arbeidet med å dokumentere hvordan fisken har det når den fiskes med ulike fangstredskaper, og hva dette vil si for kvalitet og pris. Dette er et tema som berører både fiskere, fiskemottak, salgsorganisasjoner, myndigheter og forbrukere, sier Sogn-Grundvåg.

Les mer om prosjektet på hjemmesidene til Nofima

Powered by Labrador CMS