En notis fra Nofima - les mer.

(Foto: Lidunn M. Boge © Nofima)
(Foto: Lidunn M. Boge © Nofima)

Skal forske på bedre forvaltning av kystområder

– Kommunale kystplanleggere får mye kjeft for ikke å ta hensyn til alles interesser, men de gjør en viktig og god jobb, sier seniorforsker Ingrid Kvalvik i Nofima. Nå skal forskere undersøke hvordan kystforvaltere kan settes i stand til å gjøre jobben enda bedre.

Kvalvik er prosjektleder for det nystartede forskningsprosjektet FAIRCoast, som skal pågå i fire år med finansiering fra Norges forskningsråd.

Utgangspunktet for prosjektet er det svært komplekse saksbildet som forvaltningen har foran seg når de skal bestemme hvordan kystområdene våre skal brukes.

Kommunene lager kystsoneplaner, mens flere sektormyndigheter har ansvar for å sikre at ulike interesser ivaretas, slik som fiske, oppdrett, skipstrafikk, miljøvern og friluftsliv.

Noen interesser er av nasjonal betydning, som viktige gyteområder eller villaksområder, mens andre har lokal interesse, som tilgang til fritidsfiske og friområder.

Når man skal planlegge ny bruk av et område er utfordringen å se alt dette i sammenheng. Da trenger man tilstrekkelig informasjon og gode vurderingsmetoder. Dette er bakgrunnen for ideen om helhetlig kystsoneforvaltning.

– Det er mange gode initiativ i norsk kystforvaltning. Både kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter gjør tiltak for å samordne seg og bidra til en mer helhetlig forvaltning. Vi skal analysere noen av disse, og peke på vellykkede tiltak så vel som forbedringsmuligheter, sier Kvalvik.

Les mer om prosjektet på Nofima sine nettsider.

Powered by Labrador CMS