Norsk linefiske går tilbake

Høy kvalitet, jevn tilgang, lavt energiforbuk og skånsomt fiske til tross – linefisket i Norge viser en svak tilbakegang. Det motsatt skjer på Island.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Linefangst på Island.
Linefangst på Island.

Line som redskap har mange positive sider. Høy kvalitet på råstoff, relativt jevn fordeling av landinger over året, lavt energiforbruk og skånsomhet mot havbunnen er forhold som framholdes.

Til tross for dette er norsk linefiske i svak tilbakegang.

På Island ser vi derimot en annen utvikling. Her øker andelen av bunnfisk som tas med line - både blant de minste og største fartøyene.

Forskere ved Nofima Marked har undersøkt hvorfor.

Reguleringspolitikk som gir bonus

Forklaringene på økningen i islandsk linefiske finnes i markedsmessige forhold og i forskjeller i reguleringspolitikk.

Av regionalpolitiske årsaker settes det av kvoter som gir pluss 16 prosent kvotebonus for linefartøy som benytter håndegnet line og som drifter fra et bestemt sted.

Denne ordninga er svært populær og virker mer effektivt enn den norske stimuleringen av kystlinefisket; agnkvoter.

Fra fiskedøgn til omsettbare kvoter

Ordningen med fiskedøgn for juksaflåten på Island ble avskaffet i 2003 og erstattet med omsettbare fartøykvoter.

Kombinasjonen speedsjark og autolinesystem har blitt svært populært på Island.
Kombinasjonen speedsjark og autolinesystem har blitt svært populært på Island.

I og med at kvoter tilført den minste fartøygruppen kun kan fanges med krokredskap, har dette gitt lineflåten med båter mindre enn 15 brutto registertonn (ca. 13,5 meter) større mulighet til å kjøpe kvoter.

Og dette benytter de seg av.

Moderne båter

Kombinasjonen speedsjark og autolinesystem har blitt svært populært på Island, da disse båtene både er effektive og lønnsomme.

Lønnsomheten har gjort at fartøyene har hatt stor økonomisk evne til å kjøpe og leie kvoter, og fartøygruppen har hatt en formidabel vekst. Det er ikke uvanlig at autolinefartøy på 12-13 meter tar årsfangster på rundt tusen tonn rund vekt.

Vil helst ha linefanget fisk

På grunn av råstoffkvalitet og jevnhet i leveransene foretrekker den islandske fiskeindustrien linefanget fisk.

Fiskeindustrien har også anledning til å eie fiskefartøy og kvoter. Anledning, råstoffpreferanser og lønnsomhet fører til at fiskeindustrien investerer i autolinefartøy og kvoter til disse.

På Island øker andelen av bunnfisk som tas med line.
På Island øker andelen av bunnfisk som tas med line.

Linefanget fisk på Island, også fra den havgående autolineflåten, landes fersk.

Markedsføres som miljøvennlig

Engelske supermarkedskjeder markedsfører krokfanget fisk som miljøvennlig. Fiskeindustrien på Island har derfor stor etterspørsel etter linefanget fisk der miljøargumentene veier tungt.

Når lineflåten også bidrar med kontinuitet i leveranser og god kvalitet, styrker dette den islandske fiskeindustriens preferanser for lineråstoff.

Norge vil også ha linefanget fisk, men…

Også norsk fiskeindustri fortrekker lineråstoff, og legger til rette for lineflåten ved å stille egnebuer til rådighet.

Men norske stimulerings- og reguleringsordninger og fiskeindustriens tilrettelegging ser ut til å ha langt mindre effekt enn de islandske ordningene.

- Målet med prosjektet er å utvikle kunnskap om bruk av line som fiskeredskap i den norske fiskeflåten, forteller forsker Edgar Henriksen

Denne analysen inngår som en del av FHF-prosjektet; Markedsbasert høstning av fiskeressurser.

Powered by Labrador CMS