Forskning gir verdiskaping

Forskning gir større utvalg for oss forbrukere og mer fortjeneste for produsenter og matindustrien. De siste årenes utvikling i tomat- og potetmarkedet statuerer eksempelet.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Matindustrien benytter seg av forskningsmiljøer for å oppnå verdiskaping og produktutvikling. Det gjør de lurt i.

Bama/Gartnerhallen er et eksempel på bedrifter som bevisst har utviklet en kultur for systematisk bruk av forskning og utvikling som målbart verktøy for fremtidig verdiskaping.

Bedriftene har inngått forpliktende samarbeidsavtale med blant andre Nofima Mat og Bioforsk, og de prioriterer å delta på forskningsprosjekter.

I følge tall fra Bama/Gartnerhallen har de totalt deltatt i 54 forsknings- og utviklingsprosjekter til en verdi av 180 millioner kroner, mens 24 prosjekter til en verdi av 42 millioner kroner er i gang.

Ifølge tall fra Bama/Gartnerhallen har verdiskapningen på produsentleddet siden 2000 vært på 108 prosent og en volumvekst på 27 prosent. Forskningsprosjekter er et vesentlig bidrag til dette.

Tomat-eksplosjon

Nofima Mat har blant annet bistått Bama i å øke sortimentet av tomater fra 3 til 33 ulike sorter i løpet av de siste 20 årene. Det har skjedd mye med utvalget av tomater de siste årene med utprøving av nye sorter og mer profesjonelle dyrkingsmetoder.

Samtidig har forbrukerforskerne ved Nofima Mat studert og segmentert forbrukerne, og utført sensoriske tester på ulike sorter tomater. Og nordmenn setter pris på utvalget – hver nordmann spiser nå i gjennomsnitt nesten sju kilo tomat i året.

Opptur for poteten

I år 2000 begynte Bama å se på potetsortimentet sitt. Bioforsk og Nofima Mat har vært med på en stor opptur for poteten, fra å ha tøff konkurranse fra ris og pasta og til å gjenvinne markedsandeler, sakte men sikkert.

Noe av hemmeligheten har vært å gjøre seg kjent med kundene, deres handlingsmønstre, hvor mye tid de har til middagslaging og så videre.

Bioforsk har bidratt med forskning på blant annet dyrkingsforhold og sortsvalg for potetene. Nofima Mat har utført forskning innen forbrukers valg, holdninger og kjøpsadferd.

Forskning innen sensorikk har også bidratt til å velge ut sorter som slår an i det norske markedet. Bama har satset mye på forbrukerkommunikasjon og emballasje.

Satser på innovasjon

Prosjektene i Bama/Gartnerhallen har vært gjennomført med delfinansiering fra Innovasjon Norge, Verdiskapingsprogrammet for mat og Norges forskningsråd.

Prosjektene innebærer omfattende metodeutvikling og utfordringer med forskningshøyde. Det er derfor naturlig at bedriftene har behov for risikoavlastning og delfinansiering til dette.

Metodikken som utvikles vil komme andre bedrifter og prosjekter til gode senere.

– Hvis ikke forskningen vår kommer industrien til gode, er det ikke noe poeng å forske, sier direktør for kommunikasjon og produktutvikling Gunhild Akervold Dalen ved Nofima Mat.

– Flere bedrifter burde dra nytte av all den verdifulle kompetansen forskningsmiljøer besitter på blant annet råvarekunnskap, produktutvikling, forbrukerkunnskap, sensorikk, emballering og foredling. Det har bedriftene garantert igjen for, sier Dalen.
 

Powered by Labrador CMS