Lystrer etter parasitter i fileten

Kveis, en liten parasitt, er et stort problem for de som lager filet av fisk. Men nå kan lys og automatikk skaffe deg og meg en bedre filet.

Publisert

Å skille den gode fiskefileten fra den dårlige er noe som stort sett gjøres for hånd og med øynene når fisken skal videreforedles. 

Men nå kan en maskin være på vei inn i produksjonen av torskefilet for å skille på kvalitetene.

Ved Nofima Marin har forskere nå funnet ut at man rett og slett kan bruke lys for å skille filetene med feil fra de feilfrie.

Lys

Fisken er blir ikke rørt av hender og lyset skader ikke fisken. Forskerne tror at denne maskinen kan være på markedet om to år. (Foto: Martin Steinholt, Nofima)
Fisken er blir ikke rørt av hender og lyset skader ikke fisken. Forskerne tror at denne maskinen kan være på markedet om to år. (Foto: Martin Steinholt, Nofima)

- Det vi gjør er å lyse på fisken med hvitt lys. Så bruker vi et spektrometer.

- Det vil si at vi måler lyset som kommer fra fisken, også på bølgelenger som øyet ikke oppfatter, sier forsker Karsten Heia.

Kveis, skinnrester, svarthinne og blod påvirker lyset forskjellig og disse forskjellene blir så registrert av spektrometeret.

Denne informasjonen blir så sendt til en datamaskin, som styrer sorteringa av fiskefileten.

Hastighet

Dette er en teknologi som tilfredsstiller industriens krav til hastighet. Teknologien påvirker ikke filetene og er egnet til å påvise kvalitetsfeil.

- Det var viktig at fisken er “urørt av menneskehender”, for å si det slik, sier Heia.

Tidligere i år testet forskerteamet maskinen ved et fiskebruk i Vesterålen. Man måtte finne ut om systemet også fungerte i vanlig produksjon og ikke bare på laboratoriet.

- Prosessen må gå så fort at fisken kan følge tempoet på ei vanlig produksjonslinje. Mye av utfordringa ved å finne opp dette har rett og slett vært å få maskinen til å virke på denne hastigheten.

Behov

Med høyteknologisk bruk av lys skal man finne kveis i fiskefileten. Karsten Heia ved Nofima i Tromsø har jobbet lenge med denne oppfinnelsen. (Foto: Martin Steinholt, Nofima)
Med høyteknologisk bruk av lys skal man finne kveis i fiskefileten. Karsten Heia ved Nofima i Tromsø har jobbet lenge med denne oppfinnelsen. (Foto: Martin Steinholt, Nofima)

Den norske filetindustrien har de siste årene slitt med å tjene penger, og konkurransen fra utlandet øker.

- Og det er nettopp her den nye maskinen kan være til hjelp for industrien i Norge, sier Heia.

- Å sette folk på porten blir nok ikke resultatet av at industrien kan ta i bruk en slik metode, men det kan være en mulighet å få en mye bedre sortering av fisken og dermed få en bedre kvalitet på det produktet som du og jeg skal kjøpe i butikken.

Med på laget for å skaffe seg denne nye viten har det tyske konsernet Baader vært. Baader er verdensledende når det gjelder maskiner til fiskeindustri.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd, Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond og Baader.