En notis fra NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - les mer.

Dødningeur er en billeart som kan komme til å nyte godt av dette prosjektet.
Dødningeur er en billeart som kan komme til å nyte godt av dette prosjektet.

Har fått midler til prosjekt om studentaktiv forskning på insekter

Publisert

Tre NMBU-professorer har fått midler fra Olav Thon-stiftelsen til et prosjekt om studentaktiv forskning på insekter og ødeleggelsen av deres leveområder. Målet er å styrke studentenes ferdigheter innen forskning og øke kunnskapen vår om sårbare arter.

Klimaendringer og tap av artsmangfold er to av de største utfordringene i vår tid. For å takle disse behøves kunnskap om hvordan dyr og planter reagerer når omgivelsene endrer seg.

Prosjektet Hvordan bevare spesialiserte arter i en verden i endring? har fått tildelt midler fra Olav Thon-stiftelsen for å koble bachelorstudenter tettere sammen med moderne forskning. Studentene skal få være med på ett reelt forskningsprosjekt innen økologi og genetikk.

– Målet er å styrke utdanningen av fremtidas forskere, og gi viktige råd til forvaltningen om bevaring av sårbare arter med spesielle krav til leveområder, sier prosjektleder og professor Tone Birkemoe.

Sammen med sine professor-kollegaer, Siri Fjellheim og Anne Sverdrup-Thygeson, skal Birkemoe engasjere ti motiverte studenter inn i ett prosjekt om biller og hule eiker. Professorene ønsker å teste ut forskningsopplæring allerede på bachelornivå

Studentene som deltar vil få dybdeundervisning i små grupper. De skal få faglig fordypning og øvelse i forskningsmetoder og gjennomføring. De vil også få trening i vitenskapelig formidling både skriftlig og muntlig, til akademia, medstudenter og allmenheten.

Les mer om tildelingen på hjemmesidene til NMBU