En notis fra NILU - Norsk institutt for luftforskning - les mer.

Den nye masten rager 75 meter over bakken. Nå kan forskerne måle nivået av ulike partikler og gasser som finnes i atmosfæren her, men som ikke skyldes lokale utslipp lenger nede ved bakken.
Den nye masten rager 75 meter over bakken. Nå kan forskerne måle nivået av ulike partikler og gasser som finnes i atmosfæren her, men som ikke skyldes lokale utslipp lenger nede ved bakken.

Ny atmosfærisk æra for norsk luftmålestasjon

Birkenesobservatoriet har fått ny mast og nye målemuligheter i atmosfæren. I Aust-Agder ligger Norges eldste atmosfæriske observatorium, Birkenes. Der har Norsk institutt for luftforskning målt langtransportert luftforurensning siden 70-tallet.

11. september 2020 startet en ny æra. Da kom de første måleresultatene fra den splitter nye 75 meter høye masten, som også gjør Birkenesobservatoriet til del av det europeiske ICOS-nettverket for atmosfærisk overvåkning.

– Målet er å forstå karbonsyklusen, inkludert karbondioksid og andre drivhusgasser, forklarer forsker Stephen Matthew Platt fra NILUs avdeling for atmosfære og klima.

ICOS eller Integrated Carbon Observation System samler over 500 forskere i et nettverk som har tilgang til mer enn 140 målestasjoner i 12 europeiske land. Stasjonene observerer klimagass i atmosfæren og karbonstrømmer mellom atmosfæren, landoverflaten og havene. Med den nye høye masten oppfyller Birkenesobservatoriet alle krav, slik at atmosfæriske observasjoner kan inngå i ICOS-målenettverket.

Måledata fra Birkenes rapporteres også inn til Miljødirektoratet årlig, som del av det norske klimaovervåkningsprogrammet.

– Birkenes-data er viktige for å estimere totale utslippsdata fra Europa og forsøke å skille mellom hva som er menneskeskapte utslipp og hva som har naturlige kilder, sier forsker Cathrine Lund Myhre.

Les mer om Birknes på nettsidene til NILU

Powered by Labrador CMS