Første norske CO2-målinger

NILUs nye observatorium på Birkenes i Aust-Agder ble mandag innviet med taler, tåke og høye CO2-målinger: – En stor dag for atmosfære- og klimaforskningen, både her til lands og internasjonalt, sa direktør Kari Nygaard.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Birkenesobservatoriet i tåke
Birkenesobservatoriet i tåke

Fakta om Birkenes

Birkenes er ett av to avanserte observatorier for studier av klimaendringer og langtransportert forurensning i Norge.Det andre ligger på Zeppelinfjellet ved Ny-Ålesund på Svalbard.

Birkenes ble etablert i 1971 og har hatt kontinuerlig måleserier siden den tid. En stor del av målingene gjennomføres som en del av Statlig program for luftforurensning på oppdrag fra SFT, og resultatene rapporteres til en rekke internasjonale konvensjoner.

Observatoriet vil blant annet måle:
CO2 og metan
Aerosoler
Luftforurensning som svovel, nitrogen og sulfater
Miljøgifter

NILU har også målinger på Trollstasjonen i Antarktis.

- Miljøovervåkningen er den viktigste bærebjelken i miljøarbeidet, fremhevet Marit Kjeldby fra SFT.

Det nye observatoriet vil blant annet starte med de første norske CO2-målingene noensinne.

For å markere dagen, spretter NILU-forskerne en flaske champagne ved luftinntaket til CO2-måleren. Grafen går i været, som planlagt.

– Heldigvis er målingene av faktiske forhold ikke like høye, sier Kari Nygaard, direktør ved NILU.

Den nye direktøren er stolt av observatoriet som ble etablert allerede i 1971, men som nå er betydelig oppgradert.

Champagnen før åpning ved luftinntaket til CO2-måleren
Champagnen før åpning ved luftinntaket til CO2-måleren

– Det har lenge vært blant de viktigste observatoriene i Europa for måling av luftforurensning, og var avgjørende for at vi fikk satt problemet med sur nedbør på dagsordenen på 1970- og 1980-tallet, forteller hun.

Overvåkning avgjørende

Marit Kjeldby fra SFT vektlegger at problemene må oppdages og defineres.

– Dernest må de overvåkes for å vise om det er endringer, og vi må også vite om tiltak som settes i gang faktisk virker.

– Vi ville ha svært dårlig påvirkning på internasjonale beslutninger hvis vi ikke hadde miljødata å vise til, slår Kjeldby fast.

Gunstig plassering

Nygaard viser til at Birkenes ligger gunstig til.

– Det ligger midt i vindløypa fra kontinentet og gir slik en direkte måling av utslippene fra Europa og de Britiske øyer.

– Dette er noe helt annet enn bakgrunnsmålingene som vi blant annet gjør på Zeppelinobservatoriet på Svalbard i Arktis og på Troll i Antarktis.

På Birkenes kan vi faktisk måle utslippene tilbake til kildene, og etter hvert kontrollere at landene oppgir korrekt informasjon om sine utslipp.

Observatoriet vil også være svært nyttig for å forbedre klimaprognosene til de 65 prosent av Norges befolkning som bor sør for linjen Oslo - Bergen.

Birkenes er det eneste observatoriet for klimamålinger i denne delen av Norge, og vil være viktig for klimaovervåkning av landsdelen, forklarer hun.

Hustrig ekspedisjon: Harald Willoch ved NILU (til høyre) viser instrumenter på taket av observatoriet. Liv Schanche fra NIVA og stasjonsholder Olav Lien følger med.
Hustrig ekspedisjon: Harald Willoch ved NILU (til høyre) viser instrumenter på taket av observatoriet. Liv Schanche fra NIVA og stasjonsholder Olav Lien følger med.

Birkenes blir europeisk supersite

- Utvidelsen vil gjøre observatoriet til et av de mest sentrale for å forstå trender i utslipp av klimagasser og forurensning i Europa, sier Kjetil Tørseth, avdelingsdirektør for atmosfære og klima ved NILU.

Blant annet forskningen på partikler vil bli styrket med oppgraderingen:

- Partikkelforurensningen har stor betydning både helsemessig og i klimasammenheng. En bedre forståelse av sammensetning og mekanismer er avgjørende for å bedre klimavarslene, sier Tørseth.

Han viser til at Birkenes med oppgraderingen tilfredsstiller kravene for å være ”supersite” i det europeiske målenettverket.

Styrket kobling mellom overvåkning og forskning

- Aktiviteten vil styrke den nasjonale kompetansen på klimaforskning og ikke minst styrke koblingen mellom overvåkning og forskning, mener Kjetil Tørseth.

Han understreker at oppgraderingen også vil understøtte de lange tidsseriene som er etablert for de tradisjonelle miljøutfordringene.

– Dette vil gi en helhetlig og tverrfaglig tilnærming til forurensning både nasjonalt, regionalt i Europa og globalt, avslutter han.

Varm suppe gjorde godt. Fra venstre forskningskoordinator Linn Bryhn-Jacobsen fra SFT,  ordfører i Birkenes Harald Vestøl, direktør i NILU Kari Nygaard og avdelingsdirektør Marit Kjeldby i SFT.
Varm suppe gjorde godt. Fra venstre forskningskoordinator Linn Bryhn-Jacobsen fra SFT, ordfører i Birkenes Harald Vestøl, direktør i NILU Kari Nygaard og avdelingsdirektør Marit Kjeldby i SFT.

Virkningen av champagneåpningen:

0041: Umiddelbar effekt! (Sjekk tallet)
0041: Umiddelbar effekt! (Sjekk tallet)

Men rask tilbakgang
Men rask tilbakgang

 

Powered by Labrador CMS