En notis fra NIKU Norsk institutt for kulturminneforskning - les mer.

Skottland og Norge har mange felles verdier og interesser på kulturarvfeltet.
Skottland og Norge har mange felles verdier og interesser på kulturarvfeltet.

NIKU skriver samarbeidsavtale med skotsk universitet

NIKU utvider sitt internasjonale samarbeidsnettverk med å signere en ny avtale med Universitetet i Stirling, Skottland.

NIKU og Universitetet i Stirling har signert en Memorandum of Understanding (MoU), med formål å styrke forskningssamarbeidet innenfor feltet kulturarv og samfunn.

Universitetet i Stirling er det femte største i Skottland, og har 14 000 studenter og 1500 ansatte. NIKU har hatt flere forskningsprosjekter sammen med institusjonen tidligere.

Denne offisielle samarbeidsavtalen er et resultat av flere år med forskningssamarbeid mellom University of Stirling og NIKUs avdeling for kulturarv og samfunn. Universitetet er blant annet en av partnerne i det NIKU-ledete forskningsprosjektet CURBATHERI, som handler om hvordan fragmenterte og ofte løsrevede kulturarvsspor i byer kan inkluderes i byutviklingsprosjekter.

Les mer om samarbeidsavtalen på nettsidene til NIKU

Powered by Labrador CMS