Hva er bakgrunnen for skogforskningen, hva inneholder den, og hvorfor er skogforskningen viktig? Og ikke minst: Hva er skogens rolle i fremtiden? (Foto: Colourbox)
Hva er bakgrunnen for skogforskningen, hva inneholder den, og hvorfor er skogforskningen viktig? Og ikke minst: Hva er skogens rolle i fremtiden? (Foto: Colourbox)

NIBIOs skogforskning feirer 100 år

For 100 år siden var det bekymring for at de norske skogene skulle forsvinne. I dag har vi over elleve milliarder trær og tømmervolumet tredoblet fra 300 til 1000 millioner kubikkmeter. Fra en situasjon med rovhogst og utarming er tilveksten i dag det dobbelte av hogsten, og skogen binder CO2 tilsvarende over halvparten av våre utslipp av klimagasser.

NIBIOs jubileumsseminar skal vise betydningen av skogforskningen for det norske samfunnet – for skognæringen og for klima-, miljø- og landbruksforvaltningen – i går, i dag og i morgen.

Seminaret er åpent for alle – fra skoleelever til ansatte i skognæringen og i skog- og miljøforvaltningen, og selvsagt alle nåværende og tidligere NIBIO-ansatte. Det blir et heldagsseminar som går av stabelen torsdag 19. oktober i VitenParken på Campus Ås.