Nett-TV: Hvordan vaske et hvalskjelett

NETT-TV: Nå skal 22 hvalskjeletter pusses opp. Alle er over 100 år gamle og har ikke blitt tørket støv av siden 1970-tallet. Profesjonelle hvalvaskere går grundig til verks.

Publisert

Hvalsalen på Bergen Museum er fredet av Riksantikvaren og er en av verden største samlinger i sitt slag. De fleste av Nord-Atlanterens arter er representert.

Mange av disse artene er umulige å få tak i nå. De er enten fredet eller utrydningstruet. Hvalskjelettene er vitenskapelig referansemateriale, derfor må ikke restaureringen ødelegge verken DNA eller konsentrasjonen av ulike stoffer i knoklene.

Men hvilken rensemetode for skjelett er egentlig best?

Restaureringen av hvalskjelettene er del av det store Museumsprosjektet ved Universitetet i Bergen. Der Bergen Museum skal bli en viktig møteplass for forskningsformidling og dialog.

Se video:

(Foto: Frode Ims. Regi: Arnt Brandseth)

Artikkel oppdatert 25/3/2015