Fugler som kolliderer med fly kan gi store konsekvenser. Widerøe samarbeider nå med en fugleforsker ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Propellene på noen fly er malt med sebrastriper for å få ned antall kollisjoner med måker og andre fugler. (Foto: Sverre Hjørnevik/Widerøe)
Fugler som kolliderer med fly kan gi store konsekvenser. Widerøe samarbeider nå med en fugleforsker ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Propellene på noen fly er malt med sebrastriper for å få ned antall kollisjoner med måker og andre fugler. (Foto: Sverre Hjørnevik/Widerøe)

Sebrastriper på fly skremmer fugler fra å kollidere

Et fly som kolliderer med fugler, kan styrte. Derfor forskes det på å skremme bort fugler fra fly. Sebrastriper på Widerøes fly har så langt vist seg effektivt, viser forskning.

For folk flest kan det nok virke ganske ufarlig at fugler krasjer med fly. Det er vel verst for fuglen, siden flyet jo er mye større og mer solid, er det lett å tenke. Men det kan faktisk være livsfarlig for både piloten og passasjerene.

Hold deg oppdatert om norske og internasjonale forskningsnyheter!

Mange fly har styrtet etter kollisjon med fugler. Noen ganger med dødelig utfall. På Tøyen finner vi fugleekspert Christian Kierulf Aas ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Helt siden han tok en mastergrad i adferd hos svart-hvit fluesnapper, har han forsket på fugler.

Nå forsker han på hvordan flyselskaper kan få fuglene til å holde avstand fra flyene.

Mirakuløs redning

Du husker kanskje passasjerflyet som nødlandet i Hudson River utenfor New York i 2009? Ulykken skjedde fordi begge motorene ble truffet av en flokk gjess. Pilotene reddet på mirakuløst vis alle 53 om bord, og passasjerene kunne gå tørrskodd fra vingene ombord i båter som kom til unnsetning.

Her kan du se en animasjon av ulykken:

– Denne ulykken viser hvor farlig det kan være å få en flokk fugler inn i motorene, sier Kierulf Aas til forskning.no. Han jobber ved Fly/fugl-kontoret ved Naturhistorisk Museum.

I Norge har det ikke vært noen alvorlige ulykker med fugler som har krasjet med sivile fly.

Fire norske fly styrtet

Men fire av forsvarets jagerfly har styrtet på grunn av fugl. I tre av tilfellene skjøt pilotene seg ut og overlevde, men en pilot rakk ikke det, og styrtet i døden. Alle fire flyene gikk tapt.

–  Litt av grunnen til disse jagerflyulykkene kan være at jagerfly flyr lavt når de trener på oppdrag, selv om de ikke skal fly under ett tusen fot hvis de ikke må, forklarer forskeren.

Dessuten har F 16 bare én motor, og er derfor svært utsatt om fugl kommer inn i motoren.

I denne videoen forteller forskeren mer om de fire ulykkene der norske jagerfly styrtet etter kollisjon med fugler.

Fugler flyr lavt

Fugler oppholder seg som regel lavt i luften, og det er ikke fugler der flymaskinene flyr. Det er derfor ved avgang og landing at risikoen for å kollidere med fugler er størst, forklarer Kierulf Aas.

– Det er måker som kolliderer mest med fly. Grunnen til at fugler kommer for nært fly, er trolig at de ikke ser dem, sier han. Så hva kan få fugler til å oppdage flyene bedre?

Svart og hvitt i kombinasjon er mest synlig, viser amerikansk forskning som er gjort på mennesker for nesten førti år siden.

–  Det er ingen grunn til å tro at fugler er annerledes, sier han.

Han startet på et forskningsprosjekt i samarbeid med Widerøe i 2012, som skal teste om det hjelper å merke propellene med sebrastriper.

Over en halvering

Widerøes fly er propellfly, og propellene peker fremover på flyet. Kommer en fugl flygende mot flyet, vil dermed stripete propeller kunne ha en avskrekkende effekt, håpet forskerne.  

Og selv om prosjektet blir ferdig først senere i år, er resultatene lovende hittil:

– Dette er det første prosjektet i stor skala på dette temaet, og så langt ser det vellykket ut, sier Kierulf Aas.

Widerøe fikk malt propellene på noen av sine fly av typen Dash 8 med hvite og svarte striper. Propellene på de andre flyene ble beholdt svarte som de var. Totalt 45 fly inngår i prosjektet.

– Så har vi sammenlignet år for år hvilke fly som har rapportert om flest fuglekollisjoner, forklarer Kierulf Aas.

Skjer i en av tusen tilfeller

Forekomsten av kollisjoner mellom fugler og Widerøes propellfly er at det skjer omtrent en gang for hver tusende flytur. Når propellen er malt i sebrastriper, skjer dette bare i 0,4 promille av flyvningene.

Sebrastripete propeller reduserer fuglekollisjoner med mer enn 50 prosent, tyder altså resultatene på så langt.

– Dette er signifikant lavere, sier Kierulf Aas.

Alle flyselskapene plikter å rapportere alle fuglekollisjoner til Luftfartstilsynet.

Les også denne saken fra Videnskab.dk: Desorienterte lederfugler blir avsatt av flokken

Gir en pulserende effekt

I samarbeid med Widerøe tok forskeren utgangspunkt i tidligere amerikansk forskning, som har funnet ut at sebrastriper gjør fly mest iøynefallende.

– Vi har malt stripene asymmetrisk på propellene, fordi dette gir en pulserende effekt, forklarer Kierulf Aas, og tegner opp hvordan de har startet med svart og hvit innerst på annet hvert av de fire propellbladene.

Fuglene blir skremt bort på grunn av den pulserende effekten stripene gir når propellen snurrer rundt.

Her kan du se hvordan det ser ut:

Widerøe vil bestemme seg for om alle flyene skal males på denne måten først etter at prosjektet avsluttes i november i 2017.

Vil du vite mer om hvordan du kan skremme bort fugler fra hagen eller båten? Les mer om det i denne saken.

Powered by Labrador CMS