Denne artikkelen er produsert og finansiert av Nasjonalt senter for e-helseforskning - les mer.

Meldinger på SMS eller e-post kan hjelpe deg å motstå fristelser om du vil slutte å røyke, ifølge undersøkelse. (Illustrasjon: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)
Meldinger på SMS eller e-post kan hjelpe deg å motstå fristelser om du vil slutte å røyke, ifølge undersøkelse. (Illustrasjon: Africa Studio / Shutterstock / NTB scanpix)

SMS og e-post like effektivt for å få folk til å slutte å røyke

En ny studie viser at en av ni sluttet å røyke etter seks måneder ved hjelp av skreddersydde digitale beskjeder. Meldinger via e-post og SMS var like effektive.

Røykeslutt er vanskelig for mange, men kan oppmuntrende beskjeder som tikker inn på SMS eller e-post hjelpe? Ja, mener forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning.

Forskerne, med professor i forebyggende medisin Inger Torhild Gram i spissen, står bak en av de største undersøkelsene som noen gang er gjennomført. Resultatene er nylig publisert i tidsskriftet JMIR mHealth and uHealth.

Over 4000 røykere som ønsket å slutte, deltok i studien.

– De fleste andre liknende undersøkelser har hatt mindre enn 500 deltagere. Resultatet fra denne landsdekkende undersøkelsen viste at en av ni hadde sluttet å røyke etter seks måneder. Det synes vi er veldig bra. Vi fant også ut at skreddersydde beskjeder levert på SMS var like effektivt som e-post for å få deltagerne til å slutte, sier Gram.

– Uten hjelpemiddel så er det mindre enn 1 av 20 røykere som klarer å slutte hvert år. Heldigvis har vi i dag mange ulike former for hjelpemidler til røykeslutt, og nå har vi vist at SMS og e-post kan være ett av dem, fortsetter hun.

Delt i to like grupper

Deltakerne ble delt inn i to grupper.

Den ene gruppen fikk e-post med beskjeder knyttet til røykeslutt, mens den andre gruppen fikk SMS om det samme. Det var tilfeldig hvilken gruppe deltakerne havnet i. Etterpå ble resultatene sammenliknet.

Forskerne visste ikke på forhånd hva som kunne fungere best. Tidligere undersøkelser har sammenlignet e-post mot ikke å få beskjeder underveis i det hele tatt, eller SMS mot en annen beskjed som ikke har noe med røykeslutt å gjøre.

21 prosent svarte

Etter seks måneders oppfølging, svarte 21 prosent fra SMS-gruppen og 19 prosent fra e-postgruppen på om de fortsatt var røykfrie.

Rundt 11 prosent, en av ni, hadde sluttet å røyke i begge gruppene i løpet av perioden undersøkelsen varte.

I alt 80 prosent av de vel 4000 deltagerne svarte ikke på undersøkelsen etter seks måneder.

– I utregningene våre regner vi med at alle som ikke har svart oss, har begynt å røyke igjen. Vi tror derfor at tallene vi presenterer om hvor mange som har sluttet kan være høyere enn de er i virkeligheten, understreker professoren.

Professor Inger Torhild Gram har ledet et forskningsprosjekt hvor de har sette på hvor effektivt skreddersydde beskjeder om røykeslutt er. (Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning)
Professor Inger Torhild Gram har ledet et forskningsprosjekt hvor de har sette på hvor effektivt skreddersydde beskjeder om røykeslutt er. (Foto: Nasjonalt senter for e-helseforskning)

Mobil mer utbredt

Det er altså første gangen de to kommunikasjonsmåtene e-post og SMS er sammenlignet mot hverandre.

– Grunnen til at vi hadde lyst til å sammenligne SMS og e-post, var at mens vi i vestlige land har både datamaskiner og mobiltelefoner, har mange innbyggere i land under utvikling bare mobil. SMS er mye i bruk, og ikke alle har tilgang på e-post, sier Gram.

Støtte og oppmuntring

Deltakerne i forsøket ble rekruttert fra nettsiden slutta.no. Tidligere har forskerne gjort en mindre studie der skreddersydde beskjeder på e-post ble sammenliknet med ikke-skreddersydde e-postbeskjeder.

Det neste målet var å sammenlikne SMS og e-post i en mye større undersøkelse. Et viktig moment i dette forsøket var at ingen røykere skulle få noen premier for å bli med.

– Vi ville ikke gi bort ting for å få røykere til å delta. Dette har vært vanlig i andre tilsvarende undersøkelser hvor røykerne har fått gratis røykeplaster, gratis medikamenter eller ekstra rådgivning av eksperter, for at de skal fortsette å delta i undersøkelsen. Vi ønsker å lage et opplegg som kan brukes på store grupper av befolkningen slik vi gjorde i denne undersøkelsen. Da blir det veldig dyrt med gaver, påpeker Gram.

Skreddersydde beskjeder

Forutsetningen for å delta i undersøkelsen var at røykerne ønsket å slutte i løpet av 14 dager. Når de hadde sagt ja til å bli med, måtte de svare på flere spørsmål som blant andre ting kunne gi en pekepinn på hvor avhengige de var av nikotin.

Siden det var tilfeldige grupper, var fordelingen mellom lav og høy nikotinavhengighet og lang og kort utdannelse, helt likt fordelt i de to gruppene.

Deltakerne fikk hyppige beskjeder i de første tre månedene, etter det kom de sjeldnere.

Begge gruppene fikk for eksempel beskjed ti dager før oppsatt røykesluttdato: «Vil du trappe ned røykingen?» Hvis de svarte ja fikk de svaret: «Da anbefaler vi en røykfri sone hjemme eller på jobb.»

En annen beskjed ble gitt 58 dager etter oppgitt røykesluttdato: «Røyker noen av vennene dine?» Om svaret var «ja, alle» fikk de svaret «Pass på. Det kan være at noen av dem ikke vil at du skal lykkes. Det kan få dem til å føle seg bedre».

Da det var gått 180 dager etter røykeslutt, og deltagerne hadde bekreftet at de var røykfrie, fikk de følgende beskjed «Gratulerer, Kari, i dag har du vært røykfri i 6 måneder!»

Kan overføres til andre

Selv om forskerne bare kan si noe om hvordan dette fungerte i Norge, så håper de at andre forskere vil undersøke om dette fungerer like godt i utviklingsland.

– Mobilen er veldig utbredt, og røyking er dessverre et økende problem i mange utviklingsland. Man kan tenke seg at SMS kan brukes på store grupper i befolkningen og få folk til å slutte også her, sier Inger Torhild Gram.

Referanse:

Inger Torhild Gram mfl.: Comparing the Efficacy of an identical, tailored Smoking Cessation Intervention delivered by Mobile Text Messaging versus Email: A Randomized Controlled Trial. JMIR mHealth and uHealth, 2019. (Sammendrag) Doi.org/10.2196/12137

Fakta om prosjektet

Undersøkelse i regi av forskere ved Nasjonalt senter for e-helseforskning, Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og UiT Norges arktiske universitet.

Målet var å sammenlikne hvor effektivt skreddersydde beskjeder om røykeslutt er, på henholdsvis SMS og e-post.

Over 4000 deltok i undersøkelsen, og de ble delt opp i to like grupper: SMS-og e-post-gruppe.

Deltakerne ble i hovedsak rekruttert fra nettstedet slutta.no.

De fleste deltagerne ble fulgt i seks måneder - og noen i ett år.

Rundt 11 prosent av deltakerne i begge gruppen rapporterte at de hadde sluttet å røyke etter seks måneder.

Begge kanalene – SMS og e-post viste seg å være like effektive.

80 prosent av deltakerne svarte ikke etter endt undersøkelse. De telles alle som om de har begynt å røyke igjen.

Deltakerne fikk ingen incentiver underveis, som røykeplaster eller ekstra rådgivning.

Røyking er et økende problem i land under utvikling, og forskerne håper at resultatene kan tilpasses og brukes der.

Powered by Labrador CMS