Idrettsinspirert gründeropplæring

Nyskapningen Prestasjonssenteret skal dyrke fram suksessrike forretningsetablerere etter toppidrettens arbeidsmetoder, med personlige trenere, treningsprogram, prestasjonsmålinger og konkurranseelementer.

Prosjektet “Prestasjonssenteret” er et samarbeid mellom Innovasjon Norge, Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT), GründerParken AS, NTNU Entreprenørskolen og NTNU Technology Transfer.

- Erfaringene skal samles i en “Håndbok for prestasjonsutvikling av forretningsutviklere”, sier prosjektleder Joar Nyborg ved HiNT.

Oppskrift på suksess?

Suksessen norske toppidrettsutøvere har hatt internasjonalt de siste tiårene har vært formidabel, og nå skal også forretningsetablerere få nyte godt av arbeidsmetodene og filosofien som preger toppidretten.

I Prestasjonssenteret skal prosjektleder Joar Nyborg og medarbeiderne hans forsøke å overføre arbeidsmetodene fra norsk toppidrett til innovasjonsmiljøene NTNUs entreprenørskole, NTNU Technology Transfer, Innovasjon Norge og GründerParken.

Klare prestasjonsmål

- Idrettsutøvere på toppnivå har klare målsetninger i form av plasseringer eller andre prestasjonsmål. De måler prestasjonene undervegs og lar målingene få konsekvenser for arbeidet videre. Denne tankegangen ønsker vi å få inn i innovasjonsmiljøene også, sier Joar Nyborg.

Samtidig som etablererne følger de respektive programmene i GründerParken, NTNU Entreprenørskolen og NTNU Technology Transfer, skal de få oppfølging av en coach med erfaring innen etablerervirksomhet.

Coaching

- Toppidrettsutøvere blir fulgt opp på trening nesten hver dag. Noe av det beste næringslivet kan lære av idretten er systematisk og målbevisst utviklingsarbeid. Coaching er brobyggeren mellom idrettsverdenen og forretningslivet. Coachen stiller effektive spørsmål og bevisstgjør talentet til selv å se hva han eller hun må gjøre for å nå sine mål, sier Joar Nyborg.

Prestasjonssenteret vil også innføre treningsplanlegging og føring av treningsdagbok for arbeidet etablereren gjør sammen med coachen, helt i tråd med praksis i idretten.

Det vil også bli lagt inn elementer av konkurranse mellom de ulike gründerne.

Bakgrunn fra idretten

- Dette vil bidra til å skape et stort engasjement, sier Nyborg, som selv har idrettsbakgrunn både som aktiv utøver og trener.

Nyborg trener i dag mellom- og langdistanseløperne i framgangsrike Steinkjer Friidrettsklubb. Klubben er listet som den tredje beste i landet når det gjelder idrettsprestasjoner på seniornivå.

Prestasjonssenteret er et toårig prosjekt, og finansieres gjennom egeninnsats fra de tre innovasjonsmiljøene og gjennom Innovasjon Norge AS. Den totale kostnadsrammen for det første driftsåret er på 1,5 millioner kroner.

Saken er produsert og finansiert av Høgskolen i Nord-Trøndelag - Les mer

Powered by Labrador CMS