En notis fra Universitetet i Oslo - les mer.

Forsker på avskogning: Økonomiprofessor Bård Harstad, her blant vinterlige trær på Blindern, får Kempe-prisen for beste artikkel om avskoging. (Foto: Ola Sæther/ Apollon)
Forsker på avskogning: Økonomiprofessor Bård Harstad, her blant vinterlige trær på Blindern, får Kempe-prisen for beste artikkel om avskoging. (Foto: Ola Sæther/ Apollon)

Får pris for artikkel om avskoging

Økonomiprofessor Bård Harstad og forsker Torben Mideksa får Erik Kempe pris for 2019 for beste vitenskapelige artikkel i miljø- og ressursøkonomi. Prisen deles ut annet hvert år og Harstad er den eneste som har fått utmerkelsen to ganger.

Bård Harstad, som er professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fikk også prisen i 2013. I år - seks år etter - får han prisen for artikkelen “Conservation Contracts and Political Regimes» I Review of Economic Studies.

Harstad har skrevet artikkelen sammen med Torben Mideksa, som tidligere har vært hans doktorgradsstudent, men nå er tilknyttet Uppsala universitet som forsker.

Vinnerartikkelen for 2019 handler om hvordan ulike motivasjoner for avskoging av regnskog påvirker hvordan vi kan løse problemet gjennom smartere REDD-avtaler. Bård Harstad forklarer kort hva det går ut på:

- Artikkelen viser hvordan vi får helt forskjellige konklusjoner og anbefalinger avhengig av hvorvidt avskoging er drevet av ulovlig hogst i stedet for distriktenes higen etter profitt. For eksempel, om distriktene vil ha mest mulig inntekter, så vil de hogge mer enn sentrale myndigheter ville gjort, fordi de ikke tar hensyn til at mer hogst gir lavere priser også for nabodistriktene.

- Med ulovlig hogst blir det motsatt: Da vil distriktene verne mer enn sentrale myndigheter ville gjort, fordi ett distrikt ikke tar hensyn til at økt vern hos dem fører til mer press og ulovlig hogst hos naboene. Dette kan forklare at desentralisering førte til mer avskoging i Indonesia og mindre i Himalaya. Konklusjonene for REDD avtaler blir også motsatte, sier han.

Juryen peker på at kunnskapen i artikkelen er helt grunnleggende for å komme fram til hvordan verden skal kunne redusere avskogingen.

Les mer på nettsidene til Universitetet i Oslo.

Powered by Labrador CMS