Flere miljøgifter i norsk laks

Det er funnet bromerte flammehemmere i laks. De amerikanske forskerne bak studien mener dette er bekymringsfullt, mens Mattilsynet tar det hele med knusende ro. "Laksekrigen" fortsetter.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere brukes i blant annet elektriske og elektroniske produkter, bygningsmaterialer, tekstiler og plast i biler. Hensikten er å gjøre produktene mindre brannfarlige.

Flammehemmerene er ikke kjemisk bundet til plasten som inneholder dem, og dette gjør at de lekker ut i miljøet når produktene brukes og/eller kastes.

Forskerne bak lakseartikkelen i Science for et drøyt halvår tilbake er igjen på banen. Denne gangen har de sett på andel av bromerte flammehemmere i villaks og oppdrettslaks.

I første akt av laksesaken ble det ramaskrik verden over da de amerikanske forskerne på bakgrunn av sine analyser av ulike klorerte miljøgifter i laks, anbefalte bare spise en halv til én porsjon med oppdrettslaks i måneden. Årsak: Mer enn dette ville øke risikoen for å få kreft på grunn av laksens høye innhold av blant annet ulike former for PCB, dioksiner, dieldrin og toxaphen.

Anbefalingene ble slått tilbake med stort press fra både norske, amerikanske og britiske myndigheter, samt oppdrettsnæringen. Beskyldningene haglet over forskerne: Alt fra kjøpt forskning til utdaterte metoder hadde de gjort seg skyldig i.

Til tross for denne massive motstanden har forskerne fortsatt med å forske på laksen, og analysene av bromerte flammehemmere i laks er publisert i tidsskriftet Environmental Science & Technology (ES&T) i august i år.

Fant bromerte flammehemmere

I den nye artikkelen har forskerne analysert nøyaktig den samme laksen som de gjorde i artikkelen som ble publisert i Science. De samlet inn 700 laks (omtrent to tonn), både oppdrettslaks og villaks fra Stillehavet, samt oppdrettslaks fra Atlanterhavet, men ikke atlantisk villaks.

Laksen ble kjøpt fra grossister i USA, Storbritannia, Norge, Chile og Canada, samt direkte fra butikker i 16 byer, deriblant Oslo.

Andel bromerte flammehemmere i laksen, hvorav den vanligste er polybromerte difenyletere (PBDE), følger trenden forskerne fant for andre miljøgifter: Oppdrettslaks fra Europa inneholder mer PBDE enn oppdrettslaks fra Nord-Amerika.

Best ut kommer villaks fra Alaska. Forskere fant ett unntak fra trenden, og det var særdeles høye verdier av bromerte flammehemmere i villaks fra British Colombia på Canadas vestkyst.

Årsaken til at det er så mye PBDE i den ville laksen her er trolig at denne laksen spiser annen fisk, mens annen villaks holder seg til dyreplankton og virvelløse dyr, tror forskerne.

Gjennom analyser fant de høyere verdier av PBDE i fôret fra Europa enn i fôret fra Amerika.

Ingen anbefalinger

Forskerne fra Cornell University, University at Albany, Indiana University og Citizens for Better Environment i USA, samt AXYS analytical services i Canada, kommer ikke med noen anbefalinger på hvor mye laks som er greit å spise denne gangen, som de gjorde i forhold til de assorterte miljøgiftene de analyserte for i den første artikkelen som ble publisert i Science.

Årsaken er at verken myndigheter eller internasjonale helseorganisasjonerhar satt noen grenseverdier for bromerte flammehemmere i mat.

Imidlertid sier de at selv om ikke skadevirkningene av PBDE er like godt kjent som de av PCB og dioksiner, så er strukturen til PBDE så lik PCB at man kan mistenke at stoffet kan ha den samme virkningen i menneskekroppen.

- Offisielle helsemyndigheter er bekymret fordi konsentrasjonene av bromerte flammehemmere i mennesker har økt så fort, sier Ronald Hites som er førsteforfatter av studien.

En svensk studie viste nylig at andel PBDE i morsmelk er 60 ganger høyere i dag enn i 1972, og i Nord-Amerika er bromerte flammehemmere den miljøgiften som fortsetter å øke i konsentrasjon i menneskekroppen, i motsetning til de fleste andre miljøgifter.

- Andel PBDE i mennesker og dyr ser ut til å ha blitt doblet i Nord-Amerika hvert fjerde til femte år siden 1970-tallet, en økning som ikke kan sammenlignes med noen annen miljøgift, sier Hites.

Ikke høye konsentrasjoner

Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener nivåene av bromerte flammehemmere er lave i norsk oppdrettslaks, og at dette dermed ikke utgjør noe problem.

De fant de samme verdiene av bromerte flammehemmere i den norske oppdrettslaksen som det de amerikanske forskerne fant.

Rådgiver Are Sletta i Mattilsynet bekrefter at det ikke finnes noen offisielle grenseverdier for bromerte flammehemmere i mat, men opplyser at EU og WHO er klar over problemet og jobber med saken. Det gjør også de norske myndighetene.

- Mattilsynet har de siste årene begynt kartleggingen av bromerte flammehemmere i mat, og vil ta ytterligere prøver de neste årene for å bedre kunnskapen om nivåene i norsk mat, sier Sletta.

Data fra 2003 på norsk laks viser at det er mellom 1,1 og 4,5 nanogram bromerte flammehemmere per gram oppdrettslaks. I den amerikanske studien lå nivåene på mellom 2,3 og 2,6 ng/g.

Mattilsynet vurderer på bakgrunn av dette at andelen bromerte flammehemmere i norsk oppdrettslaks ikke er skadelig, selv om man spiser mye laks. Til sammenligning er det funnet 950 ng/g PBDE i fisk fra Mjøsa. Her slo svenske forskere alarm på grunn av synergieffekter mellom PCB og bromerte flammehemmere i fjor, og Sletta bekrefter at dette er noe man vet altfor lite om.

- Vi vet at noen studier av bromerte flammehemmere viser at de har lignende effekter på menneskekroppen som PCB har. Bromerte flammehemmere kan blant annet ha giftvirkninger på lever, reproduksjon, og foster.

I september blir de amerikanske supermarkedene forpliktet til å merke laksen. Da skal det stå på laksen om den er vill eller oppdrettet, og hvilket land den kommer i fra.

Les mer…

Global Assessment of Polybrominated Diphenyl Ethers in Farmed and Wild Salmon

Forskningssiden til førsteforfatteren av studiene

Powered by Labrador CMS