Saken er produsert og finansiert av Handelshøyskolen BI - Les mer

TV-utspørrere tok parti

NRKs journalister var partiske til fordel for de rødgrønne partiene under TV-utspørringene ved stortingsvalget i 2005. Det kan ha vært avgjørende for valgutfallet, ifølge studie fra BI.
3.12 2010 05:00


Jens Stoltenberg (Foto: Arbeiderpartiet)

TV spiller en svært sentral rolle i valgkampen de siste ukene før velgerne går til stemmeurnene, kanskje til og med en hovedrolle i tillegg til partiene og politikerne.

I Norge har ikke de politiske partiene noen direkte TV-kanal til velgerne. Vi forventer derimot gjerne at NRK og TV 2s journalister opptrer nøytralt, og gir de ulike politiske partiene en mest mulig lik behandling.

Vi forventer også at velgerne får et best mulig utgangspunkt for å sammenligne hva partiene står for i de store viktige samfunnsspørsmålene.

Nå foreligger en forskernes dom over TV-utspørrernes innsats i stortingsvalgkampen 2005.

Studie av valgutspørringene

Førsteamanuensis Magne Martin Haug ved Handelshøyskolen BI har sammen med førsteamanuensis Haavard Koppang ved BI og professor Jan Svennevig ved Universitetet i Oslo gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse av alle utspørringsprogrammene på NRK og TV 2 i forrige stortingsvalgkamp (unntatt Kystpartiet og Rødt/RV).

Analysen omfatter til sammen 14 utspørringsprogrammer på NRK og TV 2, hver av dem med en sendetid på rundt 25 minutter.

Resultatene blir presentert i tidsskriftet Nordicom Review.

Få fellesspørsmål

Forskerne finner at utspørrerne i stor utstrekning stiller forskjellige spørsmål til de ulike partiene med fokus på kontroversielle saker for de enkelte partiene.

NRK tok opp til sammen 32 temaer gjennom sine partiutspørringer i 2005. Kun seks av spørsmålene ble stilt til tre eller flere av partiene. Hele 19 av NRKs utvalgte spørsmål ble kun stilt ett av partiene.

Det samme mønsteret preget TV 2s valgutspørringer før forrige stortingsvalg. TV 2s journalister tok opp totalt 33 ulike spørsmål/temaer i sine utspørringsprogrammer i 2005. Kun fem av dem ble stilt tre eller flere partier.

– TV-seerne fikk i liten utstrekning vite hva partiene mente om de store samfunnsmessige spørsmålene, femholder Magne Martin Haug.

Partiske utspørrere

Forskerne var også opptatt av å finne ut om TV-journalistene levde opp til idealet om å opptre nøytralt, og behandle de ulike partiene likt.

For å finne ut av det, analyserte de hvordan politikerne ble introdusert i starten av programmet. De har også analysert om spørsmålene ble stilt på en måte som er negativ, nøytral eller positiv.

Studien viser at NRKs journalister i valgutspørringene var partiske for de rød-grønne partiene og mot de fire andre stortingspartiene.

NRK var mest positiv til fordel for Senterpartiet og Arbeiderpartiet, mens de var nøytrale i sin behandling av SV. NRKs utspørrere var negativt innstilt til alle de fire borgerlige partiene. Det rammet partiet Høyre hardest.

TV 2 slemme mot alle


Magne Martin Haug er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI.

TV 2s journalister var negative i behandlingen av alle partienes talspersoner, men mer negative i behandlingen av de rød-grønne enn de fire andre.

TV 2 var røffest i sin behandling av Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den rødgrønne siden, og noe mildere stemt overfor SV.

På den borgerlige siden var TV 2s utspørrere mest negativt innstilt til Fremskrittspartiet. Høyre og Venstre fikk en noe mildere behandling, mens TV 2 var minst negativ i behandlingen av Kristelig Folkeparti (KrF).

Forskerne konkluderer med at forskjellsbehandlingen av partiene kan ha vært avgjørende for at de rødgrønne partiene vant et svært spennende og jevnt storingsvalg i 2005.

Referanse:

Haug, Koppang & Svennevig: Moderator bias in television coverage of an election campaign with no political advertising, Nordicom Review,31 (2010) 2, 79-94.

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Emneord