Godt nytt for laksenæringa

Nye forsøk viser at lakseslakteriene kan ta i bruk en maskin som hurtig og humant avliver laksen. Dagens bedøvingsmetode med bruk av CO2 blir forbudt 1. juli neste år.

"Dagens slaktemetoder må forbedres. Ny forskning bidrar nå til at laks kan avlives humant og mer effektivt."
"Dagens slaktemetoder må forbedres. Ny forskning bidrar nå til at laks kan avlives humant og mer effektivt."

Det er utført forsøk med systemet i industriskala ved et av oppdrettsanleggene til Marine Harvest i Rogaland.

Laksen ble pumpet direkte fra oppdrettsmerda og ombord i et fartøy som var spesielt utrustet for forsøket. Der fikk en også testet et system hvor laksen selv svømmer inn i avlivingsmaskinen.

Avlives umiddelbart

I forsøkene er det benyttet en australsk maskin som avliver laksen momentant med et slag i hodet. I neste trinn bløgges fisken og føres videre til en tank med kaldt, sterilt sjøvann der den blør ut og tømmes for blod.

- Forsøkene har dokumentert at fisken avlives umiddelbart når maskinen gir et korrekt plassert slag, sier seniorforsker Kjell Midling ved Fiskeriforskning.

Velferd, effektivitet og kvalitet

I et moderne lakseslakteri tas det inn mange tusen fisk i løpet av en dag. Derfor er det er en stor utfordring å utvikle slaktesystemer som sikrer at hver enkelt fisk behandles humant og avlives forsvarlig.

- Målet med prosjektet er å få et system som ivaretar hensynet til fiskens velferd, samtidig som det er effektivitet og sikrer optimal kvalitet på produktet. Det skal også sikre like god hygiene som på et landanlegg.

For å unngå eventuell smittefare skal alt av blod og rester fra slaktingen oppbevares på tanker om bord.

Undersøker kvaliteten

Forsøket skal nå gjentas for å undersøke kvaliteten på laksen etter slakting. Tidligere forsøk har vist at kvaliteten forbedres når en unngår at laksen stresses før avliving.

I tillegg tar det mye lengre tid før laksen blir dødsstiv, og stivheten blir heller ikke så kraftig. Dette gir langt mer tid til å filetere laksen etter slakting, og betyr blant annet at en kan være raskere ute på markedet med ferske lakseprodukter.

Spesielt fordelaktig i Sør-Norge

Prosjektet har også vist at det lar seg gjøre å slakte laksen ved å ta den direkte fra oppdrettsmerda.

- Denne metoden kan være spesielt fordelaktig i Sør-Norge der høye sjøtemperaturer medfører at laksen er mer sårbar under håndtering. Dermed kan en både redusere dødelighet og oppnå bedre kvalitet etter slakting, påpeker Midling.

Resultatene fra prosjektet vil være åpent tilgjengelig, og Midling vil gjerne berømme Marine Harvest for sin innsats.

- Dette er arbeid som hele den norske laksenæringen kan nyte godt av, og det fortjener selskapet ros for, sier Midling.

Prosjektet utføres på oppdrag for Fiskeri- og havbruksnæringas landsforening, og er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Powered by Labrador CMS