Denne artikkelen er produsert og finansiert av Universitetet i Oslo - les mer.

Qichao Lan har utviklet musikk-programmeringsspråket Glicol, som har rundt 5.000 besøkende hver måned.
Qichao Lan har utviklet musikk-programmeringsspråket Glicol, som har rundt 5.000 besøkende hver måned.

Han har gjort det enklere å kode musikk sammen med andre

Qichao Lan ønsket å gjøre det mulig for alle å programmere musikk på nett. Nå har han laget et program som du lett henter opp i nettleseren din.

– I dag blir vi oversvømt av musikk på nettsteder som TikTok, men mange vet ikke hvordan musikken lages. Jeg ønsket å lage et program som alle kan bruke, sier Qichao Lan, musikkforsker ved RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse på Universitetet i Oslo.

De siste årene har stadig mer musikk blitt programmert på nett, såkalt live-koding. For å gjøre det trenger du bare en datamaskin. Du kan bygge videre på lydkoder andre har laget eller du kan starte fra scratch.

Som en del av doktorgraden sin har Lan laget musikk-programmeringsspråket Glicol. Her kan du klikke deg inn og begynne å lage musikk umiddelbart.

– Når jeg har testet det på brukere, har jeg sett at det er svært lett å bruke, også for de som ikke har noe erfaring med programmering fra før, sier han.

Enklere å lage musikk sammen

Bakgrunnen for forskningen er Lans fascinasjon av mulighetene i å lage musikk på denne måten. Samtidig har han ikke vært helt fornøyd med eksisterende teknologi.

Han husker godt første gangen han prøvde å programmere musikk. Han ble begeistret og tenkte at denne måten å jobbe på kunne bli viktig for framtidige komponister.

Fordi han ikke var fornøyd med de verktøyene han fant, begynte han å utforske hvordan han kunne lage sitt eget programmeringsspråk.

– Jeg ønsket ikke å utvikle et verktøy som fungerer bare for én person. Jeg ønsket alltid å utvikle et verktøy der flere kan jobbe sammen, forteller han.

Samtidig fulgte han med på utviklingen i bruken av kunstig intelligens (KI) i musikk, og han var nysgjerrig på hvordan det kunne tenkes å påvirke mulighetene i musikkprogrammering.

Kunstig intelligens handler om å utvikle datasystemer som kan lære av egne erfaringer og løse komplekse problemer i ulike situasjoner og miljøer.

Forskningen til Qichao Lan har resultert i Glicol, som er et språk for musikkprogrammering.
Forskningen til Qichao Lan har resultert i Glicol, som er et språk for musikkprogrammering.

Demokrati i komponeringen

I forskningen sin har han jobbet videre med begge disse interessene. Han har studert menneske-maskin-samhandling, der maskinen (KI) fungerer som komponist eller utøver, og menneske-menneske-samhandling, der maskinen er et verktøy.

Forskningen har blant annet resultert i Glicol, som er et språk for musikkprogrammering.

– Det som gjør Glicol forskjellig fra mange andre programmeringsspråk, er for det første at du kan hente programmet opp direkte i nettleseren din – du slipper altså å laste ned noe, forteller han.

– For det andre er det brukervennlig for deg som ønsker å skrive musikk sammen med andre. Alle sitter i hver sin nettleser, og først når alle samarbeidspartnerne har godkjent det som er laget, gjøres kodene om til musikk.

Dette skaper demokrati i komponeringsprosessen.

Mulighetene i kunstig intelligens

Lan har også ønsket å utvikle de mulighetene til å lage musikk som ligger i kunstig intelligens.

– Vi har ikke hatt noe programmeringsspråk til felles med datamaskiner. Men ved å gjøre noen små endringer i Glicol kan også kunstig intelligens bruke det språket til å lage musikk. Og da kan også mennesker og KI lage musikk sammen, noe som er nytt, sier han.

Det er først og fremst nysgjerrighet som driver Lan i arbeidet:

– Jeg er nysgjerrig på hvilken musikk KI vil lage. Kanskje den vil lage noe vi ikke forventer. Kanskje høres det bare stygt ut. Eller kanskje vil den musikken gi oss en følelse som er annerledes enn annen musikk gir, sier han og legger til:

– KI har inntatt nesten alle deler av livet vårt nå. Det kommer til å bli del av framtidens musikkproduksjon. Målet mitt er at det språket jeg utvikler, kan bli en bro mellom mennesker og KI.

Referanse:

Qichao Lan: Exploring Collaboration in Computer Music Systems for Live Coding. Doktoravhandling ved UiO, 2022. Sammendrag.

Powered by Labrador CMS