Mus som løper mye i løpehjul får mindre vekst i kreftsvulster enn artsfrender som tar livet med ro. Svenske forskere har funnet en mulig årsak.
Mus som løper mye i løpehjul får mindre vekst i kreftsvulster enn artsfrender som tar livet med ro. Svenske forskere har funnet en mulig årsak.

Trening styrker immun­forsvaret og forsinker kreftvekst

Kreftrammede som trener, har bedre prognose enn utrente. En årsak kan være at trening kan styrke T-cellenes evne til å angripe kreftceller, ifølge svensk studie. - Dette bidrar til å forstå hvordan trening påvirker kroppens kreftrespons, sier norsk forsker.

Tidligere forskning har vist at fysisk aktivitet kan forebygge sykdom og forbedre prognosen for en rekke sykdommer. Det omfatter også visse former for kreft.

Kreftpasienter som trener fysisk, har generelt en bedre prognose enn de som ikke trener. De har altså større sjanse til å bli friske eller leve lenger med kreften.

Men akkurat hva er det ved trening som ser ut til å bremse kreft-sykdom?

Nå kan svenske forskere ha kommet nærmere en forklaring på hvilke biologiske mekanismer treningen påvirker.

Bidrar til å forstå hvordan trening påvirker kreftrespons

- Denne studien bidrar til å øke forståelsen for hvordan trening påvirker kroppens respons ved kreftsykdom, mener overlege Geir Arne Larsen ved Ahus.
- Denne studien bidrar til å øke forståelsen for hvordan trening påvirker kroppens respons ved kreftsykdom, mener overlege Geir Arne Larsen ved Ahus.

- Selv om man i dag vet at systematisk trening påvirker prognosen til kreftpasienter positivt, er ikke mekanismene for denne effekten godt belyst, skriver overlege Geir Arne Larsen ved Akershus universitetssykehus i en epost til forskning.no.

Han er avdelingssjef ved gastrokirurgisk avdeling ved Ahus, og forsker selv på effekten av trening blant kreftpasienter som skal opereres.

- Denne studien bidrar til å øke forståelsen for hvordan trening påvirker kroppens respons ved kreftsykdom, kommenterer Larsen ved Ahus.

Om denne nye kunnskapen også kan utnyttes til ny medikamentell behandling av kreft, gjenstår å se, tilføyer han.

Larsen har ikke vært involvert i den svenske studien.

Kvinner som trente fikk mindre brystkreft-spredning

Men først vil vi friske opp tidligere kunnskap på feltet.

En studie fra Danmark viste i 2017 at kvinner med brystkreft har gunstig effekt av å trene. De som trente to til tre ganger i uken, hadde økt sjanse for at kreften ikke spredte seg.

Samme studie viste at kvinner uten kreft som trente, reduserte risikoen for å få brystkreft med 25 prosent.

Men treningen måtte være intensiv. En halvtime hver gang var nok for utrente, og en time måtte til for de som var i fin form.

I studien overførte forskerne også stoffer fra blodet til kvinner som trente, til mus med kreft. Disse musene fikk bedre prognose enn andre mus.

Hypotesen den gang var at adrenalin, som blir utskilt ved trening, kan ha gunstig effekt.

Ifølge amerikanske forskere kan trening både forebygge og bremse flere kreftformer. Det var særlig syv kreftformer trening kan ha gunstig effekt på.

Bevegelse aktiverer immunforsvaret

En ganske ny hypotese er at bevegelse aktiverer immunforsvaret. Trening bidrar til å styrke kroppens egen evne til å forebygge kreft, og hemme kreftsvulster i å vokse.

Forskere ved Karolinska Institutet har bygd videre på denne teorien.

Nærmere bestemt ville de undersøke hvordan immunforsvarets cytotoksiske T-celler reagerte på trening.

Dette er hvite blodlegemer som er spesialisert på å drepe kreftceller.

Kreft vokste saktere i aktive mus

Forskerne delte mus med kreft inn i to grupper. Den ene gruppen fikk trene regelmessig i løpehjul. Den andre gruppen fikk ikke treningsapparat, og holdt seg dermed mer passive.

Resultatet var som ventet. Kreften vokste langsommere og dødeligheten var lavere hos trenende mus, sammenlignet med hos de utrente.

For å teste om T-cellene hadde æren for dette, sprøytet de inn antistoffer i musene som fjerner disse T-cellene. Dette slo ut den positive effekten av trening både på kreftcellevekst og musenes overlevelse.

Dermed hadde de demonstrert T-cellenes betydning.

Sprøytet inn T-celler fra veltrente i utrente mus

De overførte også cytotoxiske T-celler fra de veltrente musene til utrente mus med svulster, noe som forbedret prognosen deres, også.

For sikkerhets skyld sprøytet de også inn T-celler den andre veien, fra utrente mus til de sporty musene. Effekten var at de fikk dårligere utsikter enn de andre veltrente.

Endrer stoffskiftet i immuncellene

For å finne ut hvordan T-cellene styrkes av trening, isolerte forskerne T-celler, blod- og vevsprøver etter en treningsøkt.

De målte nivåene av vanlige stoffer som brytes ned i musklene under trening.

Noen av disse stoffene, som for eksempel laktat, forandret T-cellenes stoffskifte. Det satte fart på T-cellenes aktivitet.

Også hos mennesker

Forskerne gjorde også et forsøk på mennesker, for å se om det skjedde lignende endringer hos dem. De tok blodprøver av åtte friske menn etter en halvtimes intensiv sykling.

De fant de samme metabolittene i blodbanen hos dem, stoffer som blir utskilt av trening.

- Samlet sett viser vår forskning at trening påvirker utskillelsen av molekyler og metabolitter som styrker kreftdrepende immunceller. Dette hemmer veksten i kreftsvulster, sier Helene Rundqvist i en pressemelding fra Karolinska.

Hun er forsker i laboratoriemedisin ved Karolinska Institutet og står bak studien.

Utrente kreftpasienter får redusert liggetid av trening

På Ahus tilbys nå pasienter som er diagnostisert med tykk- eller endetarmskreft systematisk trening før operasjon. Det er omtalt på Ahus`nettsider.

De får tilbud om fysioterapi, kostholdsveiledning og kursing.

Dette har ført til redusert liggetid, og at de kommer seg raskere etter operasjonen enn før.

- Vi vet at treningseffekten kan oppnås selv hos utrente pasienter, opplyser Geir Arne Larsen, avdelingsleder ved gastrokirurgisk avdeling til forskning.no.

Spesialisthelsetjenesten tilbyr stadig flere pasienter et systematisk treningstilbud gjennom prehabiliteringsprogram før planlagt operasjon for kreft, opplyser han.

Rundqvist håper at resultatene fra Karolinska institutet kan føre til en dypere forståelse av hvordan vår livsstil påvirker vårt immunforsvar.

Hun mener studien også kan bidra til utvikling av nye immunterapi-medisiner mot kreft.

Referanse:

H. Rundqvist mf: Cytotoxic T-cells mediate an exercise-induced reduction in tumor growth. eLife, 23. oktober, 2020.

Powered by Labrador CMS