Det er viktig å følge Kreftforeningens solråd for å forebygge hudkreft. Det gjelder å begrense tiden i sola, unngå å bli solbrent.
Det er viktig å følge Kreftforeningens solråd for å forebygge hudkreft. Det gjelder å begrense tiden i sola, unngå å bli solbrent.

Du kan gå turer og sykle uten bekymring for økt risiko for hudkreft

Fysisk aktivitet og trening utendørs øker ikke risikoen for melanom, eller føflekkreft, viser en stor norsk studie. Men det er viktig å følge solrådene.

Flere tidligere utenlandske studier har funnet at det er en økt risiko for melanom blant dem som er fysisk aktive. Men nå viser en norsk studie at det ikke er en økning blant dem som er fysisk aktive.

Fysisk trening reduserer som kjent risikoen for flere typer kreft. Spørsmålet har vært om økt risiko for melanom hos de aktive kan skyldes at de er mer ute og utsatt for sol.

På armen

– For melanom på armene fant vi til og med at risikoen var noe redusert hos de mest aktive, sier Flavie Perrier, som er postdoktor ved Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo.

Sammen med professor Marit Veierød har hun gjennomført en studie om kreft der 150.000 norske kvinner mellom 30 og 75 år har vært med. Kvinnene er i snitt fulgt opp gjennom 18 år. De har blant annet svart på hvor mange minutter de trente, gikk tur og syklet på forskjellige tider av året.

I motsetning til en del utenlandske studier som har funnet at de mest aktive oftere ble solbrente, fant denne studien det motsatte.

– Det var en større andel som ikke ble solbrente blant de med høyest aktivitetsnivå, sammenlignet med de mindre aktive, sier Marit Veierød.

Solråd

Forskerne tror det kan ha påvirket at vi Norge som bor såpass langt nord, har en annen stråling enn for de utenlandske studiene. Deltakerne i snitt var også noe eldre enn i andre studier, og de kan ha vært litt mindre aktive og det kan ha påvirket solbrentheten. De forskjellige studiene varierte også litt om aktiviteten var knyttet til fysisk aktivitet i fritid og arbeid.

Men det er viktig å følge Kreftforeningens solråd for å forebygge hudkreft uansett. Det gjelder å begrense tiden i sola og unngå å bli solbrent. Man bør bruke klær og skygge som beskyttelse, eller rikelig med solkrem når man ikke kan beskytte seg på annen måte.

Mest melanom

Norge er blant de landene i verden med mest melanom. Det er bare i Danmark og Nederland de har høyere dødelighet. Det er årlig 2.000 som får den typen kreft her i landet, og 300 dør. At så mange blir rammet skyldes nok at mange nordmenn liker å sole seg om sommeren og at vi har lys hud.

– Det skyldes nok disse faktorene heller enn hvor fysiske aktive vi er. Vi har kortere sommersesonger enn en del andre land, og vi bråsoler oss nok mer når muligheten er der, sier Veierød.

Forskere ønsker å gå bort fra at man snakker om føflekk og heller bruke betegnelsen melanom. Bakgrunnen er at melanomer oftere oppstår utenfor enn i en føflekk. Føflekk har også et annet utseende enn melanomer.

(©NTB)

Vi vil gjerne høre fra deg!

TA KONTAKT HER
Har du en tilbakemelding, spørsmål, ros eller kritikk? Eller tips om noe vi bør skrive om?

Powered by Labrador CMS