Pedagogiske murmalerier i Nicaragua

I Estelí i Nicaragua er murmalerier en del av bybildet. De er til og med blitt en del av attraksjonene turistguidene inkluderer i sine turer.

 (Foto: Israel Zelaya)
(Foto: Israel Zelaya)

- I tillegg til å være dekorative, tjener murmaleriene en klar hensikt. De har et meget tydelig budskap og et stort potensial som pedagogiske tekster, sier Israel Zelaya ved Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

I sin masteravhandling i pedagogiske tekster ved Høgskolen i Vestfold tar Zelaya utgangspunkt i fem sentrale spørsmål han er opptatt av som lærer ved Universitetet i Nicaragua:

  • Hvordan kommuniserer murmaleriene visuelt med betrakteren?
  • Hvordan bruker murmalerne ulike metoder for å kommunisere budskapet?
  • Hvilke kriterier oppfyller nicaraguanske murmalerier for å betraktes som pedagogiske tekster?
  • I hvilken grad er murmaleriene akseptert som pedagogiske tekster av lærere i Nicaragua?
  • I hvilken grad utgjør nicaraguanske murmalerier troverdig informasjon om landets kultur og historie?

Murmaleriene i Nicaragua

Murmalerier finner vi over hele verden.

Det spesielle for maleriene i Nicaragua og Estelí er at de er blitt til i ulike faser av den nicaraguanske frigjøringskampen, at det er etablert regulære skoler der bar og voksne sammen lager murmalerier i en helt spesiell hensikt.

 (Foto: Israel Zelaya)
(Foto: Israel Zelaya)

Zelaya mener bildene i murmaleriene forteller en historie, en anekdote om en gitt situasjon, og han påpeker nærheten mellom betrakterne og de som er avbildet.

Han mener videre at denne nærheten baserer seg på både strukturen i fortellingen bildene forteller, og på selve konseptet, for eksempel farger, størrelse og andre elementer.

- Murmaleriene gjengir livet i det i det samfunnet de er plassert i, noe som gir grunnlag for gjenkjennelse, forklarer Zelaya.

- Opphavsmennenes intensjon er helt klart er å få betrakteren til å identifisere seg med personene i maleriene med sikte på å utløse en form for handling.

Farge, tekst og bilder

Murmaleriene tar i brukt flere ressurser.

Zelaya peker spesielt på farge, tekst og bilder, og viser hvordan malerne ved hjelp av disse midlene gjengir folks ideer og ting som eksisterer i den virkelige verden, samtidig som det legges til rette for en utveksling av ideer mellom opphavsmann og betrakter.

 (Foto: Israel Zelaya)
(Foto: Israel Zelaya)

- I denne sammenhengen er Paulo Freire og hans revolusjonære pedagogikk veldig viktig, forklarer Zelaya videre.

- Ett av de sentrale elementene i denne pedagogikken er nettopp at man må kode budskapet riktig og velge rett kommunikasjonskanal for at man skal kunne kommunisere og for at man skal utløse den ønskede handlingen.

Murmaleriene er etter Zelayas oppfatning en meget god kanal for å formidle det murmalerne har på hjertet: Et bedre Nicaragua.

Har et budskap

- Murmaleriene har utvilsomt et budskap, utdyper Zelaya videre.

- De har et publikum, de står i en sammenheng og de har et formål. Alt dette gjør at murmaleriene utvilsomt må regnes som pedagogiske tekster med alt det innebærer.

Human Trafficking (Foto: Israel Zelaya)
Human Trafficking (Foto: Israel Zelaya)

Murmaleriene i Estelí inviterer betrakteren til å tenke gjennom en situasjon. De advarer mot ting som er farlig, de inviterer betrakteren til å endre oppfatning. De fordømmer sosial urettferdighet. De gir opplysning i tabuspørsmål.

- Alt dette viser at murmaleriene har til hensikt å virke utdannende og oppdragende, sier Zelaya.

Troverdig informasjon

I en liten spørreundersøkelse Israel Zelaya gjennomførte blant lærere i Estelí svarte et stort flertall at maleriene inneholdt informasjon som kan brukes i utdanningsøyemed.

Godt over halvparten av de spurte lærerne brukte allerede maleriene i undervisningen.

 (Foto: Israel Zelaya)
(Foto: Israel Zelaya)

Samtidig er Zelaya opptatt av hvordan murmaleriene fungerer som en nasjonal sosial samvittighet for Nicaragua og for i.

- Disse maleriene gjengir begivenheter fra vår historie, men troverdigheten avhenger av hvem det er som står bak maleriet: Politiske grupperinger har mindre troverdighet enn de anerkjente murmalerskolene som det finnes mange av, sier han.

Powered by Labrador CMS